Engagera dig

●  Hastigheten på avskogningen har ökat med 30%, till nära 10,000 km² i år

●   Skövlade områden motsvarar 1,4 miljoner fotbollsplaner 

Overflown by the state of Pará in 2019, it records illegal mining, illegal logging, disastrous burning, gigantic cattle fields and so on. With these images we can prove that the advance of the destruction of the Amazon only increases. Sobrevoo pelo estado do Pará em 2019, registra garimpos ilegais, extrativisto de madeira ilegal, queimadas desastrozas, campos gigantescos para gado e etc. Com essas imagens podemos provar que o avanço da destruição da Amazônia apenas aumenta.

São PauloEnligt satellitdata från Amazonas som nu släppts av Brasiliens nationella rymdforskningsinstitut INPE har 9,762 km² skog försvunnit mellan augusti 2018 och juli 2019. Siffran motsvarar en ökning med 30% jämfört med föregående år och är den högsta sedan 2008.

– Vi ser nu tydligt effekterna av den brasilianska regeringens politik. President Bolsonaros miljöfientliga agenda har effektivt nedmonterat Brasiliens förmåga att bekämpa avskogning, gynnar dem som begår miljöbrott och uppmuntrar till våld mot Amazonas urfolk. Bolsonaros administration ser praktiskt taget till att allt arbete som har gjorts under de senaste decennierna för att skydda miljön görs ogjort, säger Erika Bjureby, skogsexpert Greenpeace Norden.

Förstörelsen tenderar dessutom att öka. Varningar om förändringar i skogstäckningen i Amazonas, indikerar att de första tre månaderna som utgör nästa bevakningsperiod (augusti till oktober i år) visar en 100-procentig ökning av områden med skövling jämfört med samma period 2018.

Trots den oroväckande utvecklingen för Amazonas, med ökade bränder, skogsskövling, övertagande av skyddade områden och våld mot urfolk har regeringen inte lagt fram någon konkret politik för att skydda skogen och dess invånare. Tvärtom allierar sig regeringen med de som begår miljöbrott i regionen.

– Vi måste omedelbart vända den pågående miljöförstöringen i Amazonas och kräva en effektiv plan från Brasiliens regering för att bekämpa avskogning. Företag som köper produkter som soja och nötkreatur från Brasilien måste också ta ställning mot Bolsonaros katastrofala miljöpolitik och påskynda sina ansträngningar för att se till att deras leverantörskedjor är helt och hållet fria från skogsskövling, säger Erika Bjureby.

PRODES, INPE (bedriver satellitövervakning i Amazonas):
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes

DETER, INPE (index för skövlingsvarningar):
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/

Foton och video från Greenpeace Brasilien september 2019: https://media.greenpeace.org/shoot/27MZIFJ8QJMB7


Kontakt

Dr. Erika Bjureby
Skogsexpert Greenpeace Norden
072 237 55 31
[email protected]