Om EU:s skogar skulle brukas mer sparsamt skulle de kunna ha dubbelt så hög netto-absorption av koldioxid per år, enligt en ny rapport från Naturwald Akademie i Tyskland. Rapporten som beställts av Greenpeace i Tyskland visar att om avverkningstakten inom EU reducerades med en tredjedel så skulle koldioxidabsorberingsförmågan kunna öka från 254.4 miljoner ton till 487.8 miljoner ton, lika mycket som 4.5 gånger Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser.

– Våra skogar skulle kunna bidra till att förhindra både artutrotning och de globala klimatförändringarna och för att hantera effekterna av ett förändrat klimat, men då måste brukningsmetoderna och volymerna förändras. Nu satsar vi på högsta möjliga avverkningstakt som sedan går till kortlivade produkter där 80% av kolet är tillbaka i atmosfären inom två år. säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace i Sverige

Idag avverkas 77% av tillväxten i EU:s skogar. Denna studie påvisar att netto-koldioxid upptagningsförmågan hos dessa skogar skulle kunna fördubblas om avverkningstakten begränsades till 50% av den årliga tillväxten. En stor pådrivande faktor till uttag av biomassa från skogsavverkning är energisektorn. Genom minskad avverkning istället för biomassa till energi och annat  skulle skogarnas absorptionsförmåga öka med över 200 miljoner ton i EU.

– När det brinner i Amazonas eller Australien förstår vi att det är dåligt för klimatet, när det gäller att planlagt låta våra skogar gå upp i rök gör vi inte samma koppling. Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att skog gör störst klimatnytta om den får stå kvar och inte eldas upp, varken direkt, i form av biobränslen, eller som kortlivade produkter som snabbt blir avfall, säger Carl Schlyter

Greenpeace kräver att EU inför bindande mål för skogsrestaurering och mål för upptag av koldioxid i skog och andra ekosystem utöver unionens mål om minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige måste vi formellt skydda 30 procent av våra ekosystem, men också ställa om skogsbruket i sin helhet för att nå samtliga miljömål kopplade till skogen.

– Den här rapporten är ytterligare ett bevis på att Sveriges regering valt helt fel väg. Stora bioenergisatsningar kommer tveklöst att skapa en ökad press på att tömma våra skogar på råvara som kommer att gå till bränsle till våra bilar, istället för att göra riktig klimatnytta, som levande ekosystem, säger Carl Schlyter

Här hittar du rapporten: