Vill du göra mer?
Engagera dig ×
Den gulfenade tonfisken i den Indiska oceanen riskerar att utrotas.

Så varför tror våra beslutsfattare att de kan lösa krisen för livet i våra hav genom  en diskussion som domineras av representanter för den destruktiva fiskebranschen? 

Industriellt fiske tömmer haven på liv – det river upp havsbottnarna, utarmar bestånden av fisk och andra organismer och hotar kustsamhällens tillgång på mat. Bara drygt 1% av världens hav är idag helt skyddade från skadlig verksamhet. 93% av de globala fiskbestånden har fiskats ner till den absoluta gränsen eller är helt överfiskade. Det betyder att fisken inte kan reproducera sig tillräckligt snabbt för att kompensera för hur mycket industrin hela tiden tar ut ur haven. 

Dagens strukturer för förvaltningen av haven har visat sig inkapabla att stoppa förstörelsen av livet där. Just nu ligger havens hälsa i händerna på en brokig skara organisationer som alla har ekonomiska intressen inom någon industriell verksamhet som fiske, gruvdrift eller sjöfart. Gemensamt för dessa organisationer är att alla bryr sig mest om hur de kan exploatera haven – inte hur de kan skydda dem. Ingen tar med helhetsperspektivet kring vad våra hav behöver.

En av dessa organisationer, Indiska oceanens tonfiskkommission, träffades under veckan. Ungefär en tredjedel av den globala fångsten av gulfenad tonfisk sker i Indiska oceanen och sedan 2015 har denna art officiellt varit klassificerad som överfiskad. Det betyder att industrin fångar för mycket gulfenad tonfisk för att arten ska kunna återhämta sig. Från sin position i toppen av näringskedjan spelar tonfisk en avgörande roll för hela ekosystemet. En kollaps av bestånden skulle även bli ett hårt slag mot de lokala fiskesamhällena i ö-nationer som Mauritius och Seychellerna. Deras små fiskebåtar lämnas redan med allt tommare nät eftersom de massiva fabriksfartygen har roffat åt sig fisken längre ut till havs.

För fem år sedan kom världens regeringar överens om en återhämtningsplan för den gulfenade tonfisken – men tyvärr visar data att det industriella fisket istället har ökat sedan man införde planen. Indiska oceanens bestånd av gulfenad tonfisk har hittills inte visat några tecken på återhämtning. Forskare varnar nu att om man fortsätter med denna undermåliga strategi kan den gulfenade tonfiskpopulationen ha kollapsat till år 2024.

Efter att förra året ha misslyckats med att göra något åt ​​detta, loggade den här veckan delegationer från världens regeringen in på Zoom för att komma överens om nästa steg. 

Resultatet blev att ​​de inte lyckades komma överens om någonting som är i närheten av att vända utvecklingen för tonfisken i Indiska oceanen. De kom endast  överens om att göra det minsta möjliga – men inte heller det utan strid från  europeiska regeringar som vill skydda sina vinstintressen. I själva verket har regeringarna nu gett de destruktiva fiskeföretagen grönt ljus att fortsätta exploatera människor och det marina livet i Indiska oceanen.

Denna veckas misslyckande är inget nytt. Regeringar har upprepade gånger misslyckats att vidta de åtgärder som krävs för att den gulfenade tonfisken effektivt ska kunna återhämta sig. Kommissionen erkände redan 2008 att ”beståndet är mycket nära ett överfiskat tillstånd eller är redan överfiskat”. Trots det, nu 13 år senare, har de totala fångsterna ökat med 100 000 ton! För att ge en uppfattning om vilken mängd vi pratar om så är det lika mycket som 50 rymdfärjor. Att kunna se att utvecklingen har gått i helt fel riktning här behövs det ingen raketforskare för.

Det är inte bara den gulfenade tonfisken som hotas av denna vårdslösa strategi. Andra sårbara arter som hajar minskar också i en rasande fart i regionen eftersom fiskeindustrin fortsätter att rubba balansen i hela havets marina ekosystem.

Denna veckas senaste misslyckande i Indiska oceanens tonfiskkommission är ytterligare ett tydligt tecken på att dagens förvaltningssystem inte kan leverera verklig förändring och skydd för det livet i haven. Vi och världens beslutsfattare kan  därför inte bara sitta stilla i båten och hoppas att det kanske ska gå bättre nästa gång, att nästa möte kanske kommer leda till en förändring. För att vända den oacceptabla utvecklingen för livet i haven krävs konkreta handling för att förändra de system som inte fungerar.

Regeringar slår dock dövörat till, så din hjälp behövs nu för att kräva att verklig förändring.

Ett nytt globalt havsavtal skulle göra det möjligt för regeringar att skapa ett nätverk av havsreservat världen över som kan ge de havslevande varelserna en möjlighet att återhämta sig, fria från påverkan av gruvdrift, föroreningar och destruktivt fiske. Världens regeringar ska slutförhandla om detta nya globala havsavtal inom FN i år – men fiskerinäringen och de regeringar som håller sig nära industrins kortsiktiga intressen fortsätter att kämpa för ett svagt avtal som skulle bli allt för urvattnat för att lyckas stoppa plundringen av havet. 

Vi måste överrösta de som bara bryr sig om kortsiktiga vinstintressen och sluta låta politiker komma undan när de tillåter att förstörelsen av våra hav fortsätter. Ett starkt globalt havsavtal skulle göra det möjligt att skydda havsområden på internationellt vatten och därmed ge såväl kustsamhällen och det marina livet en chans mot det destruktiva fisket och alla de andra hot de står inför. Låt beslutsfattarna höra att vi är miljontals människor som kräver ett starkt globalt havsavtal. 

“Business as usual”, att fortsätta som det är nu, tjänar varken människor, haven eller klimatet på. Det är dags för världens regeringar att komma överens om ett nytt och starkt globalt havsavtal – ett avtal som gör att vi verkligen kan skydda våra hav.