Peking, Kina

I tisdags släppte Världshälsoorganisationen (WHO) sin officiella rapport om SARS-CoV-2s ursprung. Rapporten fastslår att förstörelse av ekosystem och nedbrytning av den så kallade “buffertzonen” mellan människan och vilda djur innebär en ökad risk att vi exponerar oss för tidigare okända virus och därmed utbrott av nya pandemier.

Du kan läsa rapporten från WHO i sin helhet här.

Pan Wenjing, projektledare för skogs- och havsfrågor på Greenpeace East Asia kommenterar WHO-rapporten: ”Forskare har i allt högre grad larmat om riskerna för infektionssjukdomar som medföljer förlusten av biologisk mångfald. Dessa virus isoleras naturligt av ekosystem som skapar en buffertzon mellan natur och bebyggelse. Vi plöjer nu som en ångvält rakt igenom den ekologiska bufferten. Förra året tog den kinesiska regeringen några avgörande steg framåt i och med förbudet mot avel och konsumtion av vilda djur. Men mer måste göras, både i Kina och globalt. Vi kan räkna med återkommande globala hälsokriser som Covid-19-pandemin om vi fortsätter som vi gör nu och inte satsar på ordentligt skydd för våra globala ekosystem.”

Den alltjämt accelererande förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av naturliga ekosystem har medfört ökade risker för spridning av tidigare okända virus. De främsta orsakerna är direkt mänskligt intrång och resursutnyttjande av högintensiva jordbruksföretag och industriellt jordbruk.

Genom kombinationen mänsklig direktkontakt med vilda djur och förstörelse av ekosystem kan virus snabbt spridas vidare ut i omvärlden. Ett ekosystem i balans ger oss en hel rad livsviktiga ekosystemtjänster. När det kommer till smittspridning balanseras exempelvis sjukdomsöverföring från myggor till människor genom naturlig minskning av enskilda populationer. Och områden med högre diversitet av fågelarter visade lägre infektionsfrekvenser av West Nile-viruset eftersom myggor, som en infektionsvektor, var mindre benägna att hitta lämpliga värdar. Andra infektionssjukdomar som spridits genom mänsklig exploatering av ekosystem är exempelvis gula febern, rabies, ebola och aids. ²

I oktober planeras COP 15 för konventionen om biologisk mångfald hållas i Yunnan, Kina. Jennifer Morgan, generaldirektör för Greenpeace International, betonar vikten och möjligheterna med detta toppmöte: “Eftersom virus inte bryr sig om nationella gränser utgör multilaterala samarbeten den mest effektiva strategin för att bekämpa globala kriser. Vetenskapen visar tydligt att förstörelsen av naturliga ekosystem leder till ytterligare sjukdomsutbrott. Det är hög tid att skapa globala avtal för skydd av biologisk mångfald och ekosystem. Regeringar och multinationella företag måste ta sitt ansvar och se till att vi brukar naturen på ett sätt som inte sätter ekosystem ur balans och därmed riskerar att utsätta oss för nya virusutbrott.”

  1. Ostfeld R (2009) Biodiversity loss and the rise of zoonotic pathogens, Clinical Microbiology and Infection, Volume 15, 40 – 43 accessed on 19/3/2020 från https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2008.02691.x
  2. Saker L, Lee K, Cannito B, Gilmore A, Campbell-Lendrum D (2004) Globalization and infectious diseases; a review of the linkages. World Health Organization, Geneva https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68726/TDR_STR_SEB_ST_04.2.pdf
  3. Mark Everard, Paul Johnston, David Santillo, Chad Staddon (2020) The role of ecosystems in mitigation and management of Covid-19 and other zoonoses. Environmental Science & Policy,Volume 111,7-17. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.05.017.