Idag presenterade EU-kommissionen ett delvist  förslag på taxonomi för vad som bör anses som hållbara investeringar inom unionen. Som media har rapporterar har Sveriges regering aktivt motarbetat skarpare hållbarhetskrav på skogs- och biobränsleindustrin, vilket den i kommissionens förslag fått gehör för.

– Regeringen har gått på industrins linje och agerat murbräcka för kortsiktiga ekonomiska intressen in i EU-kommissionen. Man har svikit medborgarna i Sverige och övriga EU och valt att förhala EU:s omställningsarbete i en mycket kritisk tid för klimatet, säger Isadora Wronski, sverigechef på Greenpeace

Greenpeace har tidigare kritiserat regeringen att på punkt efter punkt ge efter för industrins intressen vad gäller skogsbruk och bioenergi.

– Regeringen arbetar aktivt för att öka utsläppen i Sverige och EU genom kreativ bokföring och gynnsamma villkor för bioenergi. Nu har det gått så långt att regeringen lyckats urholka EU:s hållbarhetskriterier för att kunna fortsätta avverka och bränna skog, snarare än att ställa om till en cirkulär ekonomi, säger Isadora Wronski

– Kommissionen gav efter för Sverige och Finland och dess industrier. De föreslagna kriterierna för skog och bioenergi är inte mer än greenwash som uppmuntrar finansiering av i princip all avverkning och förbränning av träd, helt emot råd från experter och forskare. EU parlamentet måste avslå detta förslag och skicka tillbaka det till kommissionen för omarbetning, annars är de medskyldiga, säger Sini Eräjää, på Greenpeace EU-enhet

Greenpeace uppmanar EU-parlamentet och medlemsländerna att avslå kommissionens förslag och skriva om reglerna för skogsbruk och bioenergi.

Här kan du läsa Greenpeace EU:s pressmeddelande:

Kontakt:

Markus Mattisson
Kommunikationsansvarig, Greenpeace
070 397 66 72