Världens hav är under hot: Oljeborrning, föroreningar, överfiske och gruvdrift på havsbotten hotar att utarma dess värdefulla ekosystem. Men du kan ge din röst för…

Engagera dig

Oscarsvinnarna Olivia Colman och Helen Mirren, Bella Ramsey från Game of Thrones och David Harbour från Stranger Things har alla lånat ut sina röster till en ny animerad kortfilm – Sköldpaddsresan – signerad Aardman studios, skaparna av Wallace and Gromit och Fåret Shaun. Den känslomässigt laddade filmen om en sköldpaddsfamiljs dramatiska resa över haven släpps idag i ett samarbete mellan Aardman och Greenpeace.

Stillbild från den animerade filmen ”Sköldpaddsresan”’, producerad av Aardman Animations and Greenpeace UK för att uppmärksamma hoten mot haven.

Syftet med den omsorgsfullt animerade kortfilmen är att uppmärksamma de hot i form av global upphettning, överfiske, oljeborrning och plastföroreningar som livet i haven står inför. 

Den stjärnspäckade kortfilmen är en del av Greenpeace globala Pole to Pole projekt vars mål är att få världens ledare att under 2020 anta ett starkt globalt havsavtal inom FN som möjliggör ett varaktigt skydd för minst en tredjedel av världens hav.

Oscarsvinnaren Olivia Colman, som gör rösten till mamman i sköldpaddsfamiljen:

– Jag är fantastiskt glad över att ha jobbat med den här hjärtskärande filmen med Greenpeace och Aardman – det är så viktigt. Våra hav står inför så många hot, och sorgligt nog är historien om den här sköldpaddsfamiljen som försöker ta sig hem i ett skadat och förändrat hav en verklighet för många marina arter som får sina livsmiljöer förstörda av mänskliga aktiviteter. Jag hoppas denna film inspirerar fler att agera för att skydda våra hav.

Oscarsvinnaren Helen Mirren, som gör rösten till mormodern i sköldpaddsfamiljen:

– Vi kan inte få tillbaka det vi redan förlorat, men vi kan skydda det vi fortfarande har. Jag hoppas att denna film kan bidra till att fler inser att haven är värda att skydda, och inspirerar oss att agera innan det är för sent.

Bella Ramsey (Game of Thrones), som gör rösten till dottern i sköldpaddsfamiljen:

– Vi måste agera, annars är det för sent. Framtida generationer kommer få leva med konsekvenserna av det vi gör, eller inte gör, idag. Kommer våra regeringar att passivt titta på medan våra hav förstörs, eller kommer de lämna efter sig ett levande, skyddat hav som kan beundras av alla, nu och i framtiden?

I samband lanseringen av kortfilmen Sköldpaddsresen publicerar Greenpeace International också rapporten Turtles Under Threat: Why the world’s ultimate ocean wanderers need protection. Rapporten presenterar resultaten av en forskningsstudie som placerat spårsändare på tio havslädersköldpaddor efter att de lagt sina ägg på stränderna i Franska Guyana.

Forskningen visar att sköldpaddorna på grund av stigande havstemperaturer nu måste färdas upp till dubbelt så långt som tidigare för att finna föda. Forskarna menar att de längre migrationerna sannolikt leder till att sköldpaddorna kommer att lägga färre ägg varje år vilket bidrar till minskade populationer. Redan idag  är sex av sju arter av havssköldpadda hotade av utrotning och uppsatta på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista. Likt berättelsen i den animerade filmen omkom en av sköldpaddorna som följdes av forskarna. Denna havslädersköldpadda, som forskarna gett namnet Frida, drunknade efter att ha fastnat i ett övergivet fiskenät.   

Länkar:

Den animerade kortfilmen Sköldpaddsresan finns här (specifika filformat på förfrågan)

www.greenpeace.se/skyddahaven

Bilder och video från skapandet Sköldpaddsresan

https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJ8BX94I

Rapporten Turtles Under Threat: Why the world’s ultimate ocean wanderers need protection

https://storage.googleapis.com/planet4-sweden-stateless/2020/01/1237f663-pto-turtle-report-3.pdf

Greenpeace rapport 30×30 som detaljerar behovet att 30 procent av haven avsätts som skyddade områden

Kontakt:

Dima Litvinov, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace i Sverige
[email protected]
070 657 65 86

Ludvig Tillman, kommunikatör
[email protected]
070 271 64 37