Denna studie om havsreservat kartlägger hur vi kan skydda 30 procent av världens hav till 2030, ett mål som forskare menar är väsentligt för att skydda liven i haven och mildra effekterna av klimatförändringarna. 30×30: En plan för havsreservat är resultatet av ett års samarbete mellan ledande forskare vid University of York och Oxford University och Greenpeace.

30x30 Blueprint report cover

Från klimatförändringar och havsförsurning, till destruktivt överfiske och plast. Vi måste skydda minst en tredjedel av haven före 2030 för att de ska ha en chans att återhämta sig. Den här rapporten visar konkret hur vi kan skapa ett världsomfattande nätverk av havsreservat.

I en av de största studierna någonsin i sitt slag delade forskarna in världshaven i 25.000 kvadrater om 100x100km. De kartlade sedan fördelningen av 458 olika så kallade “bevarandevärden”, allt från olika djurarters utbredningar och migrationsrutter till förekomsten av näringsrika havsströmmar och planktonproduktion. Detta genererade sedan hundratals scenarier för hur ett världsomfattande nätverk av havsreservat, skyddade från skadlig mänsklig aktivitet, skulle kunna se ut.

Våra hav är i kris, men allt vi behöver är den politiska viljan att skydda dem innan det är för sent.

Förhandlingarna som äger rum i FN är helt avgörande för att regeringar runt om i världen ska kunna säkra ett globalt havsavtal senast 2020.

För att ladda ner rapporten, tryck på bilden eller använd dessa länkar: