Engagera dig

En viktig delseger vanns i Oslos hovrätt där Greenpeace och Natur och Ungdom stämmer den norska staten för brott mot miljöparagraf 112 i Norges grundlag genom att tillåta borrande efter ny olja i Arktis. Borgartinget menar att frågan är principiellt viktig och att förbränning av exporterad olja också är relevant i bedömningen av lagen men frikänner norska staten. Miljöorganisationerna kommer att överklaga.

Oslos hovrätt, borgartinget, meddelade på torsdagen att de frikänner staten för brott mot miljöparagraf 112 i Norges grundlag. De kärande, miljöorganisationerna är inte nöjda med domen men understryker att den är långt bättre än tingsrättens dom från 2018.

– Det här är ett stort steg närmare seger. Borgartinget bekräftar att grundlagens miljöparagraf är en rättighet, att alla utsläpp måste ses i sin helhet och att utsläpp från förbränning av norsk olja i andra delar av världen och är relevanta under miljöparagrafen, säger Frode Pleym, chef för Greenpeace i Norge

Borgartinget säger att rättsfrågan rör viktiga värderingar relaterade till miljön och medborgarnas framtida levnadsvillkor och att tolkningen och tillämpningen av paragraf 112 i Norges grundlag är principiellt viktig. De menar därför att miljöorganisationerna inte ska betala rättegångskostnaderna, vare sig för tingsrätten eller för hovrätten. Borgartinget håller också med miljöorganisationerna om att förbränning av exporterad olja också är relevant i den rättsliga bedömningen av paragraf 112, vilket är en starkare bedömning än den tingsrätten gjorde 2018. Paragraf 112 lyder:

“Var och en har rätt till en miljö som säkrar hälsan och till en natur vars produktionskapacitet och mångfald är bevarad. Naturresurserna skall disponeras utifrån långsiktiga och allsidiga överväganden vilka ska skydda denna rätt också för framtida generationer. Statens myndigheter skall vidta åtgärder för att implementera dessa principer.“

Den norska miljöorganisationen Natur och Ungdom menar dagens dom är starkare än tingsrättens bedömning.

– Trots många delsegrar ger borgartinget staten tillåtelse att fortsätta med tomma ord i grundlagen, samtidigt som de öppnar upp för mer oljeexploatering som leder oss i motsatt riktning. Men dagens dom ger oss nog med segrar för att vi tror att vi kommer att vinna hela saken, säger Therese Hugstmyr Woie, talesperson för Natur och Ungdom

Norska Naturskyddsföreningen och organisationen Far- och morföräldrarnas klimataktion har också anslutit sig till Greenpeace och Natur och ungdom i målet mot den norska staten.

Här hittar du Greenpeace Norges pressmeddelande:

Bakgrund
Natur og Ungdom och Greenpeace lämnade i oktober 2016 in en historisk stämning mot norska staten för att de tillåter ny oljeborrning i Barents hav i Arktis. Det är första gången som Norges nya grundlagsparagraf från 2014, som säger att myndigheter ska värna om naturen och miljön för framtida generationer, prövas i rätten.

Rättegången inleddes 2017 och 2018 kom utfallet där Oslos tingsrätt att rätten till en hälsosam miljö är en laglig mänsklig rättighet som skyddas av paragraf 112 i Norges grundlag. Regeringen har alltså en juridisk skyldighet att respektera, skydda och uppfylla denna grundläggande mänskliga rättighet.

Domaren accepterade dock regeringens påstående att Norge inte har något ansvar för koldioxidutsläpp, till följd av förbränning av norsk olja och gas, eftersom utsläppen sker utanför Norges gränser. 

Domen överklagades av Greenpeace och Natur och Ungdom.

Fakta

Målet är det första där borrning efter ny olja prövas i förhållande till Parisavtalet och Norges grundlag.

Käranden har stämt den Norska staten för licenser för oljeborrning till 13 oljebolag i det som kallas licensrunda 23 i Barents hav.

Oljebolagen det rör sig om är: Equinor (tidigare Statoil, Norge), Capricorn, Tullow och Centrica (Storbrittanien), Chevron och ConocoPhillips (USA), DEA (Tyskland), AKer BP (Norge), Idemitsu (Japan), Lukoil (Ryssland), Lundin Petroleum (Sverige), OMV (Österrike), PGNiG (Norge/Polen).

Sedan stämningen lämnades in har Chevron och Tullow Oil i Norge sällt sina licenser. Centrica har gått ihop med Beyerngaz Norge och blivit Spirit Energy.
Mer info:

Bilder:

https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJ8RJ7YI

Kontakt
Daniel Bengstsson, kommunikationschef Greenpeace Norden
[email protected]
070 300 95 10

Markus Mattisson, kommunikationsansvarig, Greenpeace
[email protected]
070 397 66 72