Engagera dig

Idag, tisdag, presenterade utrikesminister Ann Linde regeringens utrikesdeklaration i riksdagen. Greenpeace är positivt till att regeringen ställer sig bakom målet om ett 30-procentigt skydd av haven men saknar konkret politik för att vi ska nå dit.

Activists from Greenpeace staging their weekly protest outside of the Swedish foreign ministry in Stockholm. The activists are urging Swedish foreign minister Ann Linde to support a strong global oceans treaty within the ongoing negotiations in the United Nations. A strong oceans treaty would create a new UN-organ with the clear mandate to establish marine reserves in international waters and is a necessary tool for the world reach the global goals for protection of the marine biodiversity.

­ – Greenpeace välkomnar regeringens ambition att ”se ett globalt mål att 30 procent av havet ska omfattas av marint områdesskydd”, vilket är helt nödvändigt för att stoppa den alarmerande utarmningen av havens biologiska mångfald. Det som återstår nu är att regeringen stödjer ett starkt global havsavtal – ett Parisavtal för haven. Greenpeace saknar en tydlig förklaring till hur regeringen konkret ska arbeta för att målet om ett skydd av 30 procent av världshaven ska uppnås. Säger Isadora Wronski tf Sverigechef Greenpeace

Specifikt skulle vi vilja se ett uttryckligt stöd för ett starkt globalt havsavtal  – ett ”Parisavtal för haven” i de pågående FN-förhandlingarna. Ett starkt havsavtal är en förutsättning för att målet om ett 30-procentigt skydd av haven ska kunna uppnås. Idag finns ingen institution med mandat att etablera skyddade områden på internationellt vatten, men ett starkt havsavtal skulle leda till skapandet av ett nytt FN-organ eller institutionellt ramverk, med just det mandatet och ansvaret, säger Isadora Wronski.

Här kan du läsa om vad som behövs för att skydda våra hav.