Idag är det rättegång för fyra av de Greenpeace-aktivister som blockerade tankfartyget Coral energy från det finska statsägda bolaget Gasum när det skulle lasta av rysk gas i Nynäshamn. Fredsaktionen i Nynäshamn var en i raden av liknande protester som Greenpeace utfört för att förmå fler länder att sluta finansiera Rysslands invasion av Ukraina genom sina importer av ryska fossila bränslen. Domstolar i både Storbritannien och Finland har frikänt eller valt att inte straffa aktivister som på liknande sätt blockerat fossila transporter från Ryssland.

Aktivister från Greenpeace blockerar möjligheterna för tankfartyget Coral Energy att lasta av rysk gas i Gsums LNG-terminal i Nynäshamn. © Greenpeace / Maria Andrea

I Storbritannien friades aktivisterna, domstolen konstaterade att fallet demonstrerade vikten av möjligheten till protest i ett demokratiskt samhälle. Domaren i målet sade även i ett uttalande att Rysslands krig i Ukraina “kan beskrivas som terrorism”. I Finland ansåg domstolen att aktivisterna inte borde straffas eftersom de ansåg att protesten hade ett legitimt syfte samt att aktivisterna agerade utifrån sin moraliska skyldighet.

– Jag är stolt över det vi gjorde i Nynäshamn, men det är förkastligt att det enda som hänt sedan dess är att vi blivit åtalade. Det centrala är att regeringen fortfarande inte har stoppat importen av all rysk energi, fortsätter att fylla på Putins krigskassa och eldar på den klimatkris vi befinner oss i. Regeringen måste stoppa importerna av rysk fossilgas, säger Emma Pettersson, en av de åtalade aktivisterna.

Aktivisterna, som är åtalade för olaga intrång och egenmäktigt förfarande, hade alla klättrat upp i den utrustning som lastar av gasen från tankfartyget. Vid blockaden deltog även aktivister i kajaker och Greenpeace segelfartyg Witness som ankrade framför gashamnen i Nynäshamn. Blockaden bröts efter ungefär ett dygn då kustbevakningen bordade och flyttade Greenpeace segelfartyg och öppnade vägen för leverans av den ryska gasen. Tre av de åtalade aktivisterna är från Sverige, en är från Finland.

– Omständigheterna i fallen från Finland och Storbritannien är mycket lika det svenska och det finns absolut möjligheter för en svensk domstol att agera på samma sätt och fria eller ge påföljdseftergift till Nynäshamnsaktivisterna. Det är hög tid för att även svenska domstolar intar en mer nyanserad syn på civil olydnad som demokratisk påverkansmetod. I fler situationer bör starka humanitära intressen bedömas som legitima ansvarsfrihetsgrunder i form av nöd eller nödvärn då de som utför handlingen faktiskt hindrar eller motverkar en större skada eller tom ett pågående brott. Jag vill såklart se ett frikännande för alla aktivister, säger Tomas Fridh, advokat på Fridh Advokatbyrå i Göteborg och försvarare för Greenpeace-aktivisterna.

Den senaste leveransen av rysk flytande fossilgas (LNG) till Sverige ankom till Nynäshamn i fredags morse. Trots att riksdagen i ett tillkännagivande den 19 maj 2022 ålagt regeringen att stoppa all import av all rysk energi, har regeringen inte agerat för att stoppa den ryska gasen. Detta aktualiserades nyligen i riksdagen i en interpellationsdebatt mellan riksdagsledamoten Linus Lakso (MP) och utrikesminister Tobias Billström (M).

– Aktivisterna som nu står åtalade lyckades stoppa inflödet av den ryska gas som finansierar Putins krig i Ukraina i över ett dygn, det är oändligt mycket mer än både den förra och denna regering gjort, säger Erika Bjureby, chef för Greenpeace i Sverige.

Uppdaterade siffror som forskningsinstitutet CREA tagit fram i ett skriftligt utlåtande som kommer att åberopas som bevismaterial i rättegången visar att Sverige importerat rysk flytande fossilgas för omkring 1 miljard kronor sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes. Totalt har åtminstone 26 tankfartyg med rysk gas anlänt i Nynäshamn under denna period. Det fartyg som stoppades av aktivisterna beräknas vara lastat med LNG till ett värde av drygt 20 miljoner kronor, det innebär omkring 4,6 miljoner kronor till den ryska staten endast genom den mineralskatt som läggs på dessa exporter. Utlåtandet visar även att Rysslands inkomster från exporten av LNG ökat kraftigt sedan krigets början och slår fast att dessa inkomster utgör en betydande del av landets intäkter och förmåga att bedriva sin krigföring.

Greenpeace segelfartyg Witness med fossilgastankern Coral Energy i bakgrunden

Rättegången inleds den 17 oktober, kl 13:00 i Södertörns tingsrätt. Talespersoner från Greenpeace, aktivisterna själva samt deras advokat kommer att vara tillgängliga för media utanför tingsrätten mellan 12:15-12:45.

Mer information:
Mediabriefing (pdf) med mer information om de politiska turerna kring Sveriges import av rysk gas och de relaterade rättsfallen från Finland och Storbritannien.

Bilder från fredsaktionen i Nynäshamn

Utlåtandet till rättegången från CREA

Kontakt:
Erika Bjureby, chef för Greenpeace i Sverige, 073 062 25 67
Tomas Fridh, advokat på Fridh Advokatbyrå i Göteborg och försvarare för Greenpeace-aktivisterna, 031–63 11 91
Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig, 070 271 64 37