I dag släpper FN:s internationella energiorgan, IEA, en ny rapport om fossilindustrins övergång till nettonollutsläpp. Greenpeace kommenterar.

Bakom kommentarerna står Kaisa Kosonen, politisk samordnare på Greenpeace International.

– IEA:s rapport visar att vi alla förlorar på om regeringar fortsätter att luta sig tillbaka och låter fossilindustrin köra på. Industrins självreglering leder till katastrofer för oss alla, så årets COP-möte blir ett sanningens ögonblick. Där måste regeringar besluta om att fasa ut fossila bränslen på ett snabbt och rättvist sätt.

– Alla nya fossila projekt strider mot Parisavtalets 1,5-gradersmål. Så alla länder som har skrivit under Parisavtalet borde även se till att inga nya olje-, gas- eller kolfält kan öppnas, utan att det snarare handlar om att övergå till ren, förnybar energi. Det är inte svårare än så. De som har tjänat pengar på att förorena jorden måste hållas ansvariga och finansiellt stötta de mest utsatta människorna, samhällena och länderna i deras övergång till ren, förnybar energi.

– Fossilindustrin har genomskådats. Deras skenheliga spel med koldioxidinfångning och klimatkompensation håller inte längre. Från COP28 måste en tydlig signal skickas om att det krävs snabbare utbyggnad av förnybar energi och utfasning av det fossila för att vara i linje med Parisavtalet.

Kontakt
Greenpeace International Press Desk
[email protected]
+31 (0) 20 718 2470 (available 24 hours)