27 april, Bryssel – Kortsiktiga åtgärder inom transportsektorn kan minska EU:s oljeförbrukning med 40 miljoner ton och fasa ut 28% av rysk olja till ett värde av 19,7 miljarder euro inom några månader, enligt en ny analys från Greenpeace. Åtgärderna skulle också minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 144 miljoner ton årligen, motsvarande utsläppen från 93 miljoner bilar, och kraftigt påskynda minskningen av koldioxidutsläppen från transportsektorn, som idag står för en tredjedel av EU:s totala växthusgasutsläpp.

Rapporten analyserar oljebesparingspotentialen för tio kortsiktiga och medellångsiktiga åtgärder inom transportsektorn, som idag förbrukar nästan två tredjedelar av oljan i EU. Fem kortsiktiga åtgärder skulle möjliggöra de första stegen mot ett oberoende från rysk olja, och olja i allmänhet. Dessa inkluderar ett förbud mot kortdistansflygningar, fler hastighetsbegränsningar, mer prisvärda biljetter till kollektivtrafiken och en utökning av möjligheter att arbeta hemifrån, vilket tillsammans skulle kunna minska EU:s totala efterfrågan på olja med 7,1 procent. För närvarande kommer cirka 25 procent av oljan som konsumeras i EU från Ryssland.

Isadora Wronski, strategiexpert Greenpeace Sverige:
”Vårt oljeberoende transportsystem finansierar Rysslands krig mot Ukraina. Det krävs ett importförbud av rysk olja och en utfasning av alla fossila bränslen för att uppnå fred och långsiktig säkerhet i Europa. Ett enkelt första steg är att förbjuda onödiga kortdistansflyg, flytta transporter från väg till räls, och investera i kollektivtrafiken. Covid har visat oss att det går att genomföra kraftfulla åtgärder när det krävs.”

EU fortsätter att finansiera kriget i Ukraina genom sin import av ryska fossila bränslen, och skickar nästan 200 miljoner euro per dag till Ryssland enbart för oljeimporten. Genom att införa de föreslagna åtgärderna skulle vi kunna minska EU:s årliga oljeimport från Ryssland med cirka 19,7 miljarder euro, vilket avsevärt skulle reducera Rysslands krigskassa. 

EU:s ledare vacklar i responsen mot Ryssland och har ännu inte inkluderat olja i sanktionerna, trots att det är Rysslands främsta inkomstkälla. USA och Storbritannien har förbjudit rysk oljeimport men inom EU har man misslyckats med att komma överens, då Österrike och Ungern fortfarande blockerar ett oljeembargo.

I början på maj förväntas EU-kommissionen lägga fram en plan för en utfasning av ryska fossila bränslen. Kommunikationen som beskriver planen, RePowerEU, utelämnade dock åtgärder för att minska fossilberoendet inom transportsektorn och fokuserade istället på skifta importen av fossila bränslen till andra länder, samt byta bränsle till vätgas och biogas.

Greenpeace uppmanar nu EU-kommissionen och EU:s ledare att främja fred i Europa genom att förbjuda rysk olja, och minska EU:s efterfrågan på olja genom omedelbara effektiva åtgärder inom transportsektorn. EU måste påskynda utfasningen av alla fossila bränslen, som har en lång historia av att underblåsa krig och konflikter, och som är grundorsaken till klimatkrisen. 

Greenpeace europeiska färdplan för transportsektorn visar hur koldioxidutsläppen kan fasas ut till år 2040, genom att effektivisera och optimera transportsystemet utan att förlita sig på falska lösningar såsom biobränslen, kärnkraft eller koldioxidkompensation.

Dokument:

  • Rapporten: Unhooking Europe from Oil finns här
  • En nyligen genomförd analys av Greenpeace Central Eastern Europe har visat att ett förbud mot onödiga kortdistansflyg där järnvägsalternativ redan finns, skulle spara tillräckligt med flygbränsle för att minska EU:s årliga oljeimport från Ryssland med cirka 2 miljarder euro.

Kontakt:
Isadora Wronski, strategiexpert Greenpeace Sverige
[email protected]
070 301 25 34

Herwig Schuster, transportexpert Greenpeace EU
[email protected]
+43 664 431 92 14

Daniel Bengtsson, kommunikationschef Greenpeace Norden
[email protected]
070 300 95 10