Idag genomförde aktivister från Greenpeace Norden en fredlig protestaktion vid den 125 meter långa oljetankern Zircone utanför Gotland. Zircone har under månader legat öster om Gotland och sålt bränsle till den skuggflotta av oljetankfartyg som etablerats för kringgå sanktionerna av Rysslands oljeexport.

(c) Will Rose/Greenpeace

– Den ryska skuggflottans rostiga tankfartyg skeppar varje dag enorma mängder rysk olja genom Östersjön, och utgör ett allvarligt hot mot våra hav och kustlinjer. Sjöfartsexperter menar att det bara är en tidsfråga innan en olycka händer. Vi kräver nu att den svenska regeringen slutar tillåta att skuggflottan tankas utanför Sveriges kust, och därmed tar bort infrastruktur som just nu underlättar för Rysslands oljeexport som finansierar kriget i Ukraina, säger Erika Bjureby, chef för Greenpeace i Sverige.

Aktivisterna som tidigt i morse tog sig ut till Zircone i gummibåtar har målat budskapet “Oil fuels war – People want peace” på sidan av fartyget. Greenpeace kräver att Sveriges och EU:s politiker både hanterar den akuta miljörisk som den ryska skuggflottan utgör och på allvar tar tag i uppgiften att minska det oljeberoende som är grundorsaken till problemet.  

– Att Zircone bara kan ligga här utanför Gotland och understödja rysk oljeexport är skandalöst och något som våra politiker och myndigheter måste stoppa. Hela skuggflottans syfte är att kringgå sanktionerna mot oljeexporten så att den kan fortsätta finansiera Putins krig i Ukraina. Samtidigt måste våra politiska ledare också adressera grundproblemet som är att de inte gjort tillräckligt för att bryta samhällets oljeberoende, säger Rolf Lindahl, talesperson i energifrågor på Greenpeace som deltar i protesten utanför Gotland.

– Sveriges regering måste nu tillsammans med EU lösa denna riskabla situation med den ryska skuggflottan permanent. Ett första steg är att myndigheterna i länderna kring Östersjön ser till att inspektera varje skuggtanker som passar nationellt vatten för att säkerställa att de är sjövärdiga, har fullgoda försäkringar och inte utgör någon ökad risk för Östersjöns känsliga miljö, säger Rolf Lindahl.

Bakgrund:
Ryssland är fortfarande, trots de sanktioner som riktats mot landet till följd av invasionen av Ukraina, en av världens största exportörer av olja 60 procent av oljan som Ryssland exporterar med tankfartyg passerar genom Östersjöns känsliga vatten. Den skuggflotta som uppstått för att kringgå sanktionerna mot den ryska oljeexporten består av flera hundra oljetankfartyg, många med utgånget bäst-före-datum, dolda ägare, tvivelaktiga eller inga försäkringar och som är flaggade i länder med svaga regelverk kring sjösäkerhet. Dessa så kallade skuggtankers har av experter beskrivits som “tickande miljöbomber” och “en ekologisk katastrof som väntar på att hända”. Enligt en analytiker från Lloyd’s List Intelligence som citeras i Danska Finans passerar dagligen upp till fem av skuggtankers genom Östersjön och förbi Sverige. 

Olyckor har redan skett med fartyg ur den ryska skuggflottan på flera ställen i världen, även i Östersjön. Den andra mars i år kolliderade den 250 meter långa skuggtankern Andromeda Star med ett annat fartyg på danskt vatten. Andromeda Star var då som tur var inte fullastad utan påväg till påväg för att hämta olja i Primorsk nära Sankt Petersburg.

Många skuggtankers väljer att inte ta ombord lots när de passerar danska farvattnen, trots att dessa är kraftigt trafikerade, smala, grunda, och har starka strömmar vilket ökar olycksriskerna ytterligare.

(c) Will Rose/Greenpeace

Övrigt:
Protestaktionen vid oljetankern Zircone genomförs, likt alla Greenpeace aktioner, med högsta prioritet på säkerheten och genomförs av erfarna aktivister och båtförare. Innan aktivisterna närmade sig Zircone kontaktades besättningen via radio på både ryska och engelska för att tydliggöra vad de tänkt göra och varför. Greenpeace har sedan starten 1971 ibland använt fredlig civil olydnad för att skapa förändring.
Se Greenpeace principer för civil olydnad och aktioner.

Bilder och Video publiceras på denna länk 

Kontakt:
Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig, 070-271 64 37