Greenpeace välkomnar regeringens beslut att ansluta sig till Global Ocean Alliance. Sverige står nu tillsammans med 12 andra länder som vill att 30 procent av världshaven skyddas till 2030.

– Det är mycket bra att Sverige nu ansluter sig till de länder som företräder en viktig del av lösningen på de hot våra hav står inför, och står för en politik som är i linje med vetenskapen. Havsforskare är överens om att ett stort nätverk av marina reservat som täcker minst 30 procent av världens hav är den effektivaste åtgärden för att vända den nedåtgående spiral som haven befinner sig i, säger Dima Litvinov, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace i Sverige.

Skapandet av skyddade områden till havs har hittills varit en långsam process. Speciellt gäller detta på internationellt vatten där avsaknaden av regler samt fragmenterade och motsägelsefulla mandat lett till att endast 1 procent av haven har någon form av skydd. Greenpeace uppmanar därför den svenska regeringen att bidra till att täppa igen detta glapp i reglerna kring våra internationella vatten och driva på för ett starkt havsavtal inom de pågående FN-förhandlingarna.

– En oundviklig konsekvens av dagens lovvärda beslut från regeringen är att utrikesminister Ann Linde bör klargöra att Sveriges ambition är ett nytt havsavtal som leder till skapandet av nya regler och nya FN-organ med mandat att etablera skyddade områden på internationellt vatten. Utan ett sådant starkt avtal kommer världssamfundet att sakna de verktyg som krävs för att uppnå en hög målsättning för hur mycket av haven som ska skyddas. Beslutar man sig för att bygga ett hus måste man också se till att man har de verktyg som krävs, fortsätter Dima Litvinov

Sverige har hittills haft en svag position när det gäller det nya globala havsavtalet som förhandlas i FN. Greenpeace har flertalet gånger uppmanat Utrikesdepartement och utrikesministern att agera kraftfullt och uttala sitt stöd för ett starkt avtal, både i förhandlingarna om en gemensam EU-position och direkt mot grannland som Island och Norge som varit ovilliga att stödja en förbättring av förutsättningarna för att skydda nya havsområden. 

 Det kommande havsavtalet är en unik möjlighet att förändra de globala reglerna och förvaltningsstrukturen för världens internationella vatten i grunden. Laglösheten som präglar dessa delar av haven har lett till en kraftig decimering av de marina ekosystemen. Detta är vår stora chans att vända den negativa utvecklingen. Om vi misslyckas nu kommer framtida generationer att få betala priset och lämnas att försöka överleva på en planet med döda hav, avslutar Dima Litvinov.  

Länkar:

Kort bakgrundsmaterial om FN:s havsavtal

Rapport om behovet att skydda 30% av havet

Global Ocean Alliance

Regeringens pressmeddelande från 21 Januari


Kontakt:

Dima Litvinov, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace i Sverige
070 657 65 86
[email protected]

Ludvig Tillman, kommunikatör
070 271 64 37
[email protected] 

Havsleguan i Galapagos
Skapa skyddade havsreservat!

2024: nu måste vi se till att det globala havsavtalet skapar verkligt skydd för haven! Skriv under och följ med på vår resa för att skydda haven

Engagera dig