En av de frågor som Greenpeace Sveriges arbetat med allra längst är att skydda våra kustnära vatten från destruktiv mänsklig aktivitet. Dessa platser kallas ofta har ofta liknats vid havets regnskog på grund av det rika biologiska mångfalden och höga ekologiska värdet. Vi har på inga sätt varit ensamma i arbetet, yrkesfiskare, forskare och miljörörelsen har länge larmat om oroväckande starka nedgångar i fiskbestånden utanför sveriges kust.

I  november 2021 kom riksdagspartierna äntligen överens om att trålgränsen “skyndsamt” måste flyttas ut till tolv sjömil utanför svenska kusten. Det var ett mycket glädjande besked, som även följdes av en rekommendation från Havs och vattenmyndigheten (HaV) om utflyttning av trålgränsen. Regeringen gav sedan besked om att trålgränsen ska flyttas på prov.

Även om vi ser förslaget som ett steg i rätt riktning ser vi samtidigt att regeringens förslag riskerar att bli tandlöst i och med att det saknar de starka förvaltningsåtgärder som är nödvändiga för att bestånden ska ha en chans att återhämta sig. Vi behöver mer än vackra ord från talarstolen, vi behöver en stark och långtgående förvaltningsplan för hur vi ska återskapa balans i de marina ekosystemen.

Vi menar att trålning aldrig kan vara ett hållbart fiskeredskap, men som absolut minimum kräver vi att trålgränsen ska flyttas tolv sjömil utanför kusten, detta eftersom kustnära vatten är viktiga för de marina ekosystemen. Det finns tillräckligt med kunskap och tiden att agera är nu. 

Greenpeace kräver:

  • Förbjud bottentrålning som fiskemetod, förbjud industrifiske på kustnära vatten Bottentrålning kan aldrig vara hållbart som fiskerimetod, och det är helt absurt att det tillåts i de känsliga och ekosystemmässigt viktiga kustvattnen
  • Fiska för mat, inte för foder Idag tar 20 industritrålare upp ca 95 procent av den svenska fångsten av sill och skarpsill – fångster som till största delen blir till foder för laxodlingar och minkfarmar. HaV måste börja se till vad som är långsiktigt hållbart för de marina ekosystemen, snarare än att bejaka storföretagens intressen.
  • Premiera det småskaliga fisket Sillbeståndet i centrala Östersjön har minskat med 40 procent på bara fyra år, och det västra sillbeståndet är nära kollaps. Trots det fortsätter industrifisket i Östersjön. Försvinner sill och skarpsill kommer det leda till ekosystemkollaps. Vi måste förbjuda industrifiske och premiera småskaligt lokalt fiske som inte hotar de marina ekosystemen.

Levande hav med ekosystem i balans är en förutsättning för en levande planet. Men haven är döende. Vi måste vidta starka åtgärder, och tiden för detta håller på att rinna ut. Vi har inte längre tid med låtsaslösningar, vi måste flytta ut trålgränsen permanent. Till det måste vi säkerställa att de få skyddade havsområden som vi har faktiskt åtnjuter fullt skydd från destruktiv mänsklig aktivitet och att minst 30 procent av det öppna havet blir skyddat till senast 2030 genom ett starkt globalt havsavtal. Globalt har över fem miljoner människor skrivit under för ett starkt, globalt havsavtal. Gör det du med!