Idag höll de fyra högerpartierna presskonferens och presenterade där ett första underlag för en ny regering och hur denna ska arbeta, som de kallar “Tidöavtalet”. Regeringen kommer att bestå av tre partier, M, L och KD, i nära samarbete med SD, som har en mycket svag eller obefintlig miljö- och klimatpolitik. Utifrån det som hittills presenterats kommer Sverige absolut inte att kunna leva upp till vare sig  internationella åtaganden eller svenska klimatmål. Att regeringen ska samordna sin politik med Sverigedemokraterna tyder dessutom på att politiken inte kommer att utvecklas åt rätt håll.

Tidöavtalet nämner bara klimat i ett kortfattat avsnitt där det inte presenteras några förslag på hur utsläppen i Sverige ska minskas i enlighet med det klimatpolitiska ramverket. Däremot finns flera förslag som kommer att driva på utsläppen och kan innebära en ökning, exempelvis att drivmedelspriserna ska sänkas och att flera viktiga styrmedel ska “ses över”.

–  Sverige och världen befinner sig i ett nödläge, det som behövs är starkare styrmedel från politiker, inte att de som finns tas bort eller försvagas. De säger att klimatet måste prioriteras, men inget tyder på att de kan klara några klimatmål, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace

Samtidigt presenterades massiva satsningar på kärnkraft, vilket inte löser de utmaningar vi står inför just nu på energi- och klimatområdet. 

–  Det här förslaget är helt förödande för klimatet, Att planera för ny kärnkraft löser absolut inte de klimat- och energikriser vi står inför idag. Tvärtom så kastar det in Sverige i åratal av osäkerhet kring vårt energisystem. De fyra partierna skriver att de ska vara teknikneutrala, men följer sedan upp med att slösa bort 400 miljarder på att subventionera kärnkraft, men stryper investeringar i vindkraft. En omställning till hållbar förnybar energi är livsviktig för att hantera klimatkrisen och säkra ett långsiktigt stabilt energisystem, säger Erika Bjureby.

Det finns bara en väg framåt för att komma ur den här energikrisen och motarbeta framtida energikriser, och det är att kraftigt reducera vår energi- och resursanvändning. De statliga stöden måste begränsas till de som verkligen behöver dessa och i övrigt gå till att hjälpa människor och företag att minska sin energianvändning. Under dagens presskonferens nämndes energieffektivisering men i förbifarten och utan budget eller mål.

–  Vi noterar också att det så kallade Tidöavtalet på sina 64 sidor inte på ett enda  ställe nämner skog, natur eller biologisk mångfald. Det verkar helt saknas förståelse för den akuta kris vi står inför. Det saknar reflektioner över hur vårt  fossilberoende och resursförbrukande ekonomi påverkar våra livsvillkor, säger Erika Bjureby.

Under dagens presskonferens nämndes även energieffektivisering, det  välkomnar vi. Men det görs utan budget eller mål, och samtidigt som de fyra partierna också tar upp mål för kraftigt ökad elektrifiering och att öka elproduktionen till 300TWh. Deras politik hänger helt enkelt inte ihop. Det som behövs är en politik som ställer om till ett hållbart samhällssystem, men här ekar Tidöavtalet helt tomt.

För mer information:
Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace
[email protected] Pressbilder här.

Maria Granström, kommunikationsansvarig Greenpeace
Mail: [email protected] Tel: 0733-640527