I en ny granskning från Greenpeace delas ett kraftigt underbetyg ut till Tidöpartiernas klimat- och miljöpolitik under deras första år vid makten. I genomsnitt får sju av tio beslut rött ljus. Besluten som rör skog och biologisk mångfald sticker ut extra mycket. Greenpeace uppmanar Tidöpartierna, i synnerhet miljöminister Romina Pourmokhtari (L), att ta till sig av granskningen innan den klimatpolitiska handlingsplanen presenteras senare i höst.

– Det som är fascinerande med Tidöpartiernas klimatpolitik är att de fortsätter att förvåna. När man tror att det inte kan bli mycket värre presenterar de nästa katastrofala beslut, och nästa. Till råga på allt försöker de att få sin klimatpolitik att framstå som bra och effektiv. Det är både ohederligt och skadligt för Sverige, men framförallt är det oerhört tragiskt att vår tids största ödesfråga uppenbarligen har blivit en höger-vänsterfråga där fossilhögern medvetet tar oss längre bort från en hållbar framtid, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

Ända sedan Tidöpartierna lade ned Miljödepartementet har Greenpeace i protest låtit Miljödepartementet leva vidare i exil, bland folket. Som en del i den kampanjen släpper Greenpeace nu en granskning av Tidöpartiernas klimat- och miljöpolitik under deras första år vid makten.

I granskningen betygsätts 86 av Tidöpartiernas beslut, förslag och initiativ som ”bra”, ”dåligt” eller ”bra och dåligt”. Totalt får 13 beslut (15 procent) betyget ”bra”, medan 60 beslut (70 procent) får betyget ”dåligt” och 13 beslut (15 procent) anses vara ”bra och dåliga”. Det betyder att i genomsnitt får sju av tio beslut ett underbetyg.

Besluten har delats in i fem olika kategorier som Greenpeace ser som prioriterade områden:  ”klimat/energi”, ”skog/biologisk mångfald”, ”miljö/miljögifter”, ”hav/vatten” och ”transport”. Särskilt inom kategorin “skog/biologisk mångfald” sticker Tidöpartierna ut – där fem av fem beslut får betyget “dåligt”. Dessa beslut har dessutom varit mycket stora sådana – fyra av dem på EU-nivå.

– Nedskärningarna i miljöbudgeten går inte att komma ifrån. Flertalet beslut beräknas även leda till ökade utsläpp. Samtidigt finns det också positiva exempel, såsom energieffektiviseringsbidrag för småhus, vilket både är ett konkret stöd för hushåll att minska beroendet av gas och direktverkande el och ett sätt för både privatpersoner och samhället i stort att spara energi. Men på det hela taget har Sverige på kort tid gått från att bedriva en bristfällig klimatpolitik till en direkt klimatskadlig sådan, säger Erika Bjureby.

Senare i höst ska regeringen presentera sin klimatpolitiska handlingsplan enligt klimatlagen, där de ska redogöra för hur de avser styra mot klimatmålen.

– Med vår granskning framgår det hur pass bakåtsträvande Tidöpartiernas klimatpolitik har varit på bara ett år. Den här nedmonteringen kan inte fortsätta under resten av mandatperioden. I den klimatpolitiska handlingsplanen måste Tidöpartierna visa att de faktiskt har förstått vad forskningen säger om klimatkrisen och presentera konkreta åtgärder för hur utsläppen omedelbart ska minska. De måste också göra mycket mer för att skydda ekosystem och stärka den biologiska mångfalden, säger Erika Bjureby.

Om granskningen

Granskningen avser perioden från det att regeringen tillträdde den 18 oktober 2022 till 6 oktober 2023. 

I granskningen har allt från Tidöpartiernas beslut, förslag och initiativ tagits med. Utgångspunkten har varit vilka frågor som Greenpeace aktivt arbetar med utifrån granskningens fem olika kategorier: klimat/energi, skog/biologisk mångfald, miljö/miljögifter, hav/vatten och transport. 

De 86 beslut, förslag och initiativ som inkluderats i granskningen har betygsatts som “bra”, “dåligt” eller “bra och dåligt”. Grafiskt betygsätts de som grönt, gult eller rött. Betygen grundar sig på Greenpeaces egen bedömning. 

Mer information

Kontakt vid medieförfrågningar

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected]
0791421453