Trots försök att skjuta ned EU:s restaureringslag från den konservativa partigruppen European People’s Party, EPP, har Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) i dag antagit lagen. Även Sverige har vid upprepade tillfällen försökt urvattna lagen. Greenpeace kommenterar.

– EU:s restaureringslag innebär ett uns av hopp för Europas allvarligt skadade natur. Lagen är mindre ambitiös än vad forskare säger behövs för att skydda oss mot extremväder och problem med vatten- och matbrist, men trots detta ville ordföranden för EPP:s partigrupp, Manfred Weber, skjuta ned lagen. Många ekosystem och arter i Europa är på gränsen till att försvinna för gott, men den här lagen kan innebära ett första steg mot att vända utvecklingen, säger Špela Bandelj Ruiz, expert inom biologisk mångfald på Greenpeaces kontor i Central- och Östeuropa.

– Det är ingen hemlighet att Sverige har stretat emot den här lagen länge, trots att det borde vara en självklarhet att återställa förstörd natur som vetenskapen säger behövs. Restaureringslagen blir bindande för alla medlemsländer och vi förväntar oss att Sverige kommer att leva upp till lagen när den förhoppningsvis blir helt spikad i början av 2024. Det behövs för att stärka exempelvis många ekosystem, friluftslivet och hotade arter i Sverige, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

Kontakt

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected]
0791421453

Christine Gebeneter, Senior Communication Strategist at Greenpeace Central- and Eastern Europe
[email protected] 
+43 664 8403807