Greenpeace ser med oro på resultatet av gårdagens val. Sverige behöver en ansvarsfull regering med en tydlig klimatpolitik. Inget av regeringsalternativen har idag en politik som lever upp till Parisavtalet eller leder till minskade utsläpp. Och om Sverige får en blåbrun regering riskerar den svenska miljö- och klimatpolitiken att haverera helt. 

Bild: Greenpeace Sverige
  • Inget av de fyra högerpartierna har en hållbar klimatpolitik, majoritetspartiet är mer eller mindre uttalat klimatförnekare, och tre av dem saknar i stort sett helt en klimat- och miljöpolitik, vilket antagligen kommer att avspeglas i deras gemensamma politik.  De saknar åtgärder för minska utsläppen och för att säkerställa den biologiska mångfalden, i den grad att vi ser en risk för ökad utarmning, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.  

Vi kommer att få se en politik som fokuserar på falska lösningar såsom kärnkraft, CCS, och biobränslen och troligen ökade utsläpp istället för den snabba minskning som krävs. Alla 4 partierna använder till exempel kärnkraft som en ursäkt för att de i övrigt saknar klimatpolitik. Det kommer få stora konsekvenser för Sveriges internationella ambition att driva på klimatpolitiken i EU och resten av världen.

Uttalanden och löften från högerblocket  indikerar också en försvagning av mänskliga rättigheter, däribland samernas urfolksrätt och flyktingars rättigheter, samt miljöaktivisters och medborgares rättssäkerhet.

De kommande decennierna kommer vi att bevittna en dramatisk förändring av världen runt omkring oss. Om samhällets makthavare väljer ett passivt förhållningssätt eller agerar för sent inför det planetära nödläge forskarna larmar om, så kommer konsekvenserna att bli katastrofala för hela samhället. 

  •  Vi får se vad det slutliga valresultatet blir, men det lutar oavsett mot att det kommer  behövas större engagemang från miljörörelsen och enskilda medborgare. Vi kommer aldrig tillåta att de här frågorna tystnar. Nu mer än någonsin måste vi vara en stark röst för klimatet, säger Erika Bjureby, Sverigechef för Greenpeace.