Idag höll Lina Burnelius från Greenpeace tal på SCA:s årsstämma. Där uppmanade hon ledningen, med VD Ulf Larsson i spetsen, att omedelbart sluta avverka naturskog och att välja en transparent väg framåt.

Lina Burnelius på SCA:s årsstämma 2019. Glasruta och öppet brev lämnades över till VD Ulf Larsson

För att understryka vikten av kraven överlämnades ett öppet kravbrev. Ulf Larsson fick även en liten glasruta som påminnelse om att världens största oberoende miljöorganisation har ögonen på SCA och kräver just transparens.

– SCA kan inte undanhålla viktig information om deras verksamhet och avvecklingsplaner. Det är information som krävs för att dialogen om gemensamma, hållbara lösningar ska komma till. SCA måste göra sin del för att Sverige ska nå de demokratiskt beslutade miljömålen som säger att 20 procent av vår skogsmark ska restaureras och skyddas. Bara då kan svenskt skogsbruk äntligen ta steg mot att bli den verkliga klimathjälte vi och våra barn behöver, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace i Sverige.

Det är nu ett och ett halvt år sedan publiceringen av den djuplodande rapporten Wiping Away the Boreal/Att torka bort det norra skogsbältet där SCA:s roll i skövling av ekologisk värdefull skog inom värdetrakter kartlades. I rapporten framgår att SCA fortsätter att avverka gammal skog och ersätter den med monokulturer, bland annat contortaplantage. Det är ett skogsbruk som förutom att frigöra stora kollager också utarmar den biologiska mångfalden.

– SCA måste sluta avverka naturskog inom de av identifierade värdetrakterna. Det är nämligen områden med särskilt höga bevarandevärden. Naturvärden – och kollager – som går förlorade om SCA fortsätter avverka, säger Lina Burnelius.

FNs klimatrapport är tydlig: vi måste skydda den sista naturskogen om vi ska ha en chans att nå parisavtalet. Senast förra veckan skrev tre professorer och forskare en artikel direkt riktad till just SCA: Där gör de det mycket tydligt att SCA måste sluta expandera in i den sista naturskogen, säger Lina Burnelius

Greenpeace kräver därför att SCA delar med sig av bolagets:

Avverkningsplaner för de kommande tio åren
Inköpsvolymer och dess ursprung.
Avvecklingsplan för Contortatallen
Frivilliga avsättningar

– Detta skulle vara ett tydligt avståndstagande från SCAs pågående ”snacka och skövla” dialog och istället ta oss närmare en process som leder till verkliga skogs- och klimatlösningar. Här har Ulf Larsson och SCA ett val, det är dags att de bestämmer på vilken sida av historien SCA vill stå, avslutar Lina Burnelius

Här kan du läsa Greenpeace öppna brev till SCA

Kontaktpersoner:

Ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor
Lina Burnelius
[email protected]
+46 (0)72 214 43 60

Kommunikationsansvarig
Markus Mattisson
[email protected]
+46 (0)70 397 66 72