I drygt ett års tid har Greenpeace Sverige granskat det svenska skogsbruket för att få en bild av vilka företag som kan kopplas till förstörelse av värdefulla gammelskogar. Rapporten illustrerar ett systemfel där över hundra företag världen över får sitt material från skogsindustrin som avverkat skyddsvärda skogar. Några företag som pekas ut är jättar inom e-handeln, exempelvis Amazon, HelloFresh och Zalando, som använder engångsprodukter som pappkartonger för att frakta varor som sålts online. Greenpeace uppmanar nu företagen att ställa krav på sina leverantörer så att mer skog kan skyddas – i brist på politisk handling.

– Jag har bott i Amazonas regnskog och ser likheter med vad som händer med våra svenska skogar. Vi håller på att förstöra några av våra viktigaste ekosystem för att tillverka slit-och-släng-produkter som pappkartonger. Det är absurt, men tyvärr låter våra politiker det här ske. För att nå en förändring vänder vi oss nu till de företag som löper risk för att få sitt material från svenska gammelskogar, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

Rapporten “Killed by cardboard: How old-growth forests in Sweden end up as boxes for global e-commerce visar hur e-handelns höga efterfrågan på engångsprodukter, till exempel pappkartonger, hotar svenska gammelskogar. Pappkartonger behövs för att frakta varor som säljs online. Enligt Skogsindustrierna går cirka två tredjedelar av all pappersmassa som produceras i Sverige till tillverkning av kartong och annat förpackningsmaterial. Det här går ut över klimatet och naturen samtidigt som samers rättigheter hotas, visar rapporten. 

Genom bland annat fältundersökningar och spårning av timmerstockar från avverkade gammelskogar, visar rapporten hur över hundra företag världen över löper risk för att frakta sina varor i förpackningar som tillverkats med ohållbara metoder. Bland dessa företag finns jättar inom e-handeln som Amazon, HelloFresh och Zalando. Greenpeace uppmanar företagen att städa upp sina leverantörskedjor från kopplingar till värdefulla gammelskogar. Det kan åstadkommas genom att vägra ta emot material som härstammar från kartlagda kontinuitetsskogar och andra skogar med höga naturvärden, exempelvis de som presenteras i Skydda skogens karttjänst. Företagen bör även arbeta för bättre naturskydd på EU-nivå och styra bort från engångsprodukter som pappkartonger.

– Antalet företag som vi har hittat kopplingar till indikerar hur systematiskt det här problemet är. Många av företagen ser säkert inga problem eftersom den svenska skogsindustrin påstår att de inte använder något material från ohållbart avverkade skogar, men vår rapport visar att det inte stämmer. Skogsstyrelsen säger själva att de inte har någon möjlighet att granska samtliga avverkningsanmälningar, vilket leder till att värdefulla skogar kan avverkas i det tysta. Det här måste företagen ha i åtanke och agera därefter, säger Erika Bjureby.

Mer information

Rapporten släpps på internationell nivå med hjälp av andra Greenpeace-kontor och Greenpeace International. Det internationella pressmeddelandet hittar du här.

Fotomaterial kopplat till rapporten hittar du här.

I protest mot det ohållbara skogsbruket har Greenpeace Sverige startat en tävling, “Sveriges fulaste kalhygge”. Under tävlingen uppmanas privatpersoner att skicka in foton på kalhyggen. En jury kommer sedan att välja ut fem slutkandidater innan allmänheten får rösta på sin favorit.

Kontakt

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
[email protected]
0791421453