Kräv att IKEA tar ansvar för våra naturskogar

Har skrivit under Mål

{{targetCounter}}

{{goal}}

IKEA: gör om gör rätt!

Jon Abrahamsson Ring, koncernchef för Inter IKEA, nu ger vi dig och IKEA möjligheten att vara på rätt sida av historien. De gammelskogar ni gör möbler av måste lämnas orörda, så vi uppmanar er att omedelbart städa upp era leverantörskedjor. Då kan ni bli en del av lösningen istället för problemet.

Ja, jag vill skriva under Greenpeace öppna brev till Jon Abrahamsson Ring, Koncernchef Inter IKEA, och hållas uppdaterad om arbetet för att stoppa skövling av skyddsvärd gammelskog. Jag kan även få information om andra kampanjer Greenpeace arbetar med för vår natur och hur jag kan engagera mig vidare. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy

Signed up Goal

{{targetCounter}}

{{goal}}

Steg 3/3: Bli månadsgivare

Har du möjlighet att ge ekonomiskt stöd? Som månadsgivare är du med och ser till att vi på Greenpeace kan fortsätta uppmärksamma företag om möjligheter att göra rätt. Det är tack vare våra givare vi har resurser att ställa makthavarna till svars och skapa förändring. Och ditt stöd gör så mycket mer, tack vare våra månadsgivare kan vi på Greenpeace bedriva omfattande forskningsprojekt, genomföra storslagna aktioner och expeditioner på platser dit ingen annan når, avslöja miljöbrott, påverka beslutsfattare, presentera hållbara lösningar och med full styrka fortsätta arbetet mot en hållbar framtid. Tillsammans kan vi vinna nya segrar för vår planet!

Ny rapport avslöjar: IKEA gör möbler av gammelskog

ONSDAG 10 april, 2024: I dag släpper Greenpeace en rapport som visar hur IKEA ligger bakom skövling av värdefulla gammelskogar i Rumänien för att tillverka populära möbler. I ett öppet brev kräver Greenpeace att IKEA omedelbart ser över sina leverantörskedjor och lever upp till sina hållbarhetslöften. Genom att skriva under vårt öppna brev är du med och sätter press på jättebolaget IKEA.

Genom att fylla i och skicka in dina personuppgifter i formuläret ovan är du med som avsändare av vårt brev.


Vårt öppna brev till IKEA


Till Jon Abrahamsson Ring,
Koncernchef Inter IKEA

Mänskligheten är beroende av en välmående natur, men massproduktion och överkonsumtion leder till att den förstörs. Och IKEA, som du är koncernchef för, är fortfarande en del av problemet. 

En rapport från Greenpeace visar att vissa av era leverantörer använder sig av virke från gammelskogar i den rumänska delen av Karpaterna. Således bidrar de till att skyddsvärda skogar förstörs. I två fall rör det sig till och med om Natura 2000-områden. Dessa leverantörer tillverkar några av era mest populära produkter, som INGOLF, EKTORP och SNIGLAR och som Greenpeace har hittat i era affärer inom och utanför Europa.

Gammelskogar och andra skyddsvärda skogar i Karpaterna spelar en avgörande roll i klimatkrisen och behövs för planetens hälsa. I dessa skogar är den biologiska mångfalden mycket hög, till exempel finns Europas största population av brunbjörnar här, om vi bortser från Ryssland. Även lodjur och vargar finns här, samt bisonoxar. Runt 140 olika fågelarter är beroende av träden. Istället för att förstöra de karpatiska skogarna, behöver de skyddas.

Jon, nu har du och IKEA en chans att ta ansvar för vår planet. Istället för att vara en del av problemet, uppmanar vi er att vara en del av lösningen genom att se över era leverantörskedjor och säkerställa att inget material kommer från skyddsvärda skogar. Det är hög tid att IKEA går i bräschen för de politiska steg som behövs för att skydda de sista gammelskogarna i Europa.

En ljusare framtid för oss alla är inom räckhåll, om ni är modiga nog att agera. 

Beslutet vi alla måste fatta är glasklart – vi måste återuppbygga vår relation till allt liv på den här planeten, för vi alla är en del av det. 


Rapporten om IKEA – i korthet