Världsbanken uppmanas stoppa okontrollerad avverkning

Internationella skogsbolag skapar socialt kaos och utnyttjar korrupta tjänstemän för att illegalt komma över avverkningstillstånd i Demokratiska Republiken Kongos (DRK) regnskogar. Skövlingen hotar nu att ödelägga världens största regnskogsområde efter Amazonas. Fortsätter avverkningarna som hittills beräknas 34,4 miljarder ton koldioxid att frigöras från regnskogen i DKR fram till år 2050 – det motsvarar ungefär Storbritanniens samlade koldioxidutsläpp de senaste 60 åren.

40 miljoner människor är beroende av regnskogen i Kongo för sitt uppehälle. Dessa människor får sällan eller aldrig del av inkomsterna från avverkningarna.

Greenpeace rapport ’Carving up the Congo’ avslöjar omfattande korruption och total avsaknad av rättskipning i DRK:s skogssektor samtidigt som landet nu ska fatta avgörande beslut om hur dessa skogar ska förvaltas i framtiden. Rapporten konstaterar att Världsbankens försök att kontrollera skogsindustrin kollapsat samtidigt som regnskogen säljs av under förevändningen att avverkningen minskar fattigdomen i området. Tvärtemot Världsbankens intentioner hamnar i själva verket lite eller inget av inkomsterna hos de människor som idag är beroende av skogen för sitt uppehälle.

Kongos regnskogar är en av planetens största koldioxidsänkor.  Redan idag står regnskogsavverkning för upp till 25 procent av människans totala årliga koldioxidutsläpp. DRK:s regnskogar binder idag 8 procent av den koldioxid som idag är bunden i världens skogar.

– Skogsbolagen tuggar idag i sig Kongos regnskogar helt utan kontroll. Om inte Världsbanken hjälper landet att få stopp på utförsäljningen kommer skogen snart att vara jämnad med marken, säger Stephan van Praet, koordinator för Greenpeace skogskampanj i Afrika.

Trots att ett nationellt moratorium mot nya avverkningstillstånd trädde i kraft 2002 har över 100 tillstånd som omfattar 15 miljoner hektar regnskog utfärdats till skogsindustrin under samma period. Det innebär att regnskog motsvarande en motsvarande nästan halva Sverige sålts ut illegalt. Totalt kontrolleras idag 50 miljoner hektar regnskog, motsvarande hela Spaniens yta, av skogsbolagen. De kan nu fritt avverkas trots att de är hem för två av våra närmaste släktingar, schimpansen och bonoboapan (även kallad dvärgschimpans).

40 miljoner människor är beroende av DRK:s regnskogar för sitt uppehälle, men mycket få gynnas ekonomiskt av avverkningarna. Världsbanken medger att under de tre senaste åren har inga av de skatter som betalas av skogsbolagen gått tillbaka till skogsbyarna. Greenpeace har lyckats få fram kontrakt som upprättats mellan byarna och skogsbolagen – de visar att det ofta byts gåvor som några säckar salt eller ölbackar, värda några hundralappar, mot avverkningsrättigheter värda flera miljoner kronor. Lokalbefolkningen vittnar också om hur löften om att bygga skolor och sjukhus svikits. De som vågar protestera mot bolagens verksamhet har drabbats av hot och trakasserier.

– Kontrakten är en skamlig relik från kolonialtiden. Miljoner hektar regnskog har blivit bortbytt mot gåvor som salt, machetes och några ölbackar medan skogsbolagen och de skatter som de betalar inte på något sätt bidrar till att lyfta lokalsamhället, säger Stephan van Praet.

Greenpeace kräver att all avverkning i Demokratiska Republiken Kongo omedelbart upphör i de områden som öppnats för avverkning efter maj 2002, då moratoriet mot nya avverkningar började gälla. Inga nya avverkningar kan godkännas innan skogsindustrin sanerats och dess verksamhet kan kontrolleras. Nya avverkningar måste också ske inom ramen för en förvaltningsplan som garanterar lokalbefolkningens rätt till medbestämmande.