Den fruktansvärda torkan som just nu drabbar Amazonas regnskog beror på en ond cirkel skapad av den globala uppvärmningen och skogsskövlingen och kan leda till en kollaps för regnskogen, enligt forskare i Brasilien och Greenpeace.

Brasilien är ett av de länder som är mest känsliga för klimatförändring, eftersom den biologiska mångfalden är helt ovärderlig där. Om Amazonas förlorar mer än 40 procent av sin skog kommer vi till en vändpunkt där vi inte längre kan stoppa den process som skapar savann av världens största skog, säger Carlos Nobre, från brasilianska National Institute for Space Research (INPE) och ordförande för International Geosphere Biosphere Program (IGBP).

17 procent av Amazonas har blivit utraderat under de senaste 30 åren, enligt INPE, och ännu mer är skadat av illegal avverkning. De urgamla skogarna är livsviktiga både för sin mångfald och för att de hjälper till att stabilisera väder och klimat.

– Effekterna av torkan är chockerande. Städer saknar mat, mediciner och bränsle, eftersom båtar inte kan komma fram längre, säger Carlos Rittl, klimatexpert på Greenpeace i Brasilien.

– Om framtidens landskap kommer att se ut som det jag har sett den här veckan är läget mycket allvarligt. Vi riskerar att förlora världens största regnskog, dess floder och det ovärderliga liv det innehåller – mycket av det har vi inte forskat på eller ens upptäckt, varnar Rittl.

Greenpeace uppmanar nu alla regeringar att genast agera för att stoppa skogsskövlingen och för att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp. Det krävs för att skydda jordens mångfald och de miljoner människor som riskerar att drabbas av resultaten av klimatförändringar och skogsskövling.

– Detta är ännu en skrämmande påminnelse om vad ett förändrat klimat kan ställa till med om inte avskogningen och de ökade utsläppen av växthusgaser stoppas, säger Camilla Funke, klimattalesperson på Greenpeace i Sverige.

– Det är nu hög tid att skärpa även den svenska klimatpolitiken. Vi förutsätter därför att regeringen i den kommande klimatpropositionen föreslår betydligt större minskningar av de svenska utsläppen, avslutar Camilla Funke.