Muonio sameby, Norrbotten – Statliga Sveaskog började i helgen kalhugga ett omstritt skogsområde med höga naturvärden i Muonio sameby. Greenpeace har nu slagit läger i skogen för att hindra fortsatta avverkningar.

– Sveaskog kör över natur, urfolk och en växande opinion som vill ställa om till ett hållbart skogsbruk och skydda våra sista riktiga naturskogar från att kalhuggas. Greenpeace kräver att Sveaskog omedelbart stoppar avverkningarna och respekterar urfolks rättigheter, säger Karolina Carlsson, talesperson från Greenpeace på plats i Norrbotten.

Sveaskog började i helgen kalhugga ett cirka 75 hektar stort avverkningsanmält skogsområde i Muonio sameby, trots att samebyn och Greenpeace krävt att alla avverkningar i området ska stoppas tills dess att formella samråd har återupprättats. Skogen har höga naturvärden och är ett viktigt renbetesområde för Muonio sameby. Efter att Greenpeace team på plats i Muonio sameby anlänt till platsen avbröts avverkningen.

– Vi tycker det är viktigt att människor världen över får veta hur ett svenskt statligt skogsbolag, som säger sig följa höga miljöstandarder och sociala värderingar, i verkligheten beter sig mot urfolk, lokalbefolkning och miljö. Att i media lova att samråd ska återupptas för att kort därefter, bakom ryggen och utan samtycke börja avverka skogen, det är förkastligt, säger Karolina Carlsson på Greenpeace.

Muonio sameby har bedrivit skogssamisk renskötsel i flera hundra år. Men de senaste åren har Sveaskog kalhuggit många av de sista naturskogarna i området, som är livsviktiga för renarnas och samebyns överlevnad. Det handlar om lavrika skogar, rika på biologisk mångfald i en naturlig skogsmiljö med gran, björk och sälg, i blandade åldrar, med träd som är över 120 år gamla. Förutom att spela en central roll för renskötseln är den här typen av skogar också avgörande för våra chanser att mildra klimatförändringarna.  

– Dessa områden där de nu börjat avverka är redan oerhört sargade av tidigare kalavverkning, det finns inget utrymme för fler kalhyggen här. Renarna behöver lavrika skogar för att överleva och vi står fast vid vårt krav att formella samråd med samplanering måste återupptas, säger Hans Holma, ordförande i Muonio sameby. 

Kontaktinformation:
Karolina Carlsson, talesperson från Greenpeace på plats i Muonio sameby, 073-986 50 96 
Hans Holma, ordförande i Muonio sameby,  070-653 78 82
Mattias Areskog, kommunikationsansvarig på Greenpeace, [email protected], 070-283 30 36

Länk till nytagna bilder och video.

Bakgrund som sammanfattar turerna i striden om skogarna i Muonio sameby.

Skydda svensk skog

Skriv under och hjälp oss sätta press på regeringen och kräv att statliga Sveaskog görs om från en skogsbov till en skogshjälte!

Engagera dig