Bryssel 28 juni 2022 – Sverige har bidragit till att kraftigt försvaga den kommande EU-lagstiftningen för att skydda världens skogar som påverkas av europeisk konsumtion. EU-ministrarna förslag till ändringar av lagförslaget skulle tillåta fortsatt försäljning av produkter som har utarmat skogar och av trä-, massa- och pappersprodukter som har drivit på en fullständig avskogning av områden.

Lobbyister inom skogsindustrin, särskilt i de nordiska länderna och Sverige, har motarbetat restriktioner för produkter från avskogning. Utarmade skogar, även om de inte är helt förstörda, lagrar mycket mindre kol och är levnadsmiljöer för betydligt färre vilda djur än friska skogar.

Sverige har använt en motorsåg för att såga sönder lagen som ska hålla produkter kopplade till naturförstöring borta från våra butiker och våra tallrikar. Genom att böja sig för trycket från skogsbolagen har de nu lämnat dörren vidöppen för produkter som bidrar till skogsskövling, och har infört ett kryphål för virke från kalhuggna skogar i Europa och runt om i världen. Med stigande temperaturer och skogsbränder som rasar har vi inte råd att försvaga det viktiga försvar som friska skogar och ekosystem innebär mot klimatkrisen, säger Erika Bjureby, Sverigechef för Greenpeace och doktor i politisk ekologi.

Ministrarna stödde en ny definition av ”skogsförstöring” som endast skulle gälla omvandling av urskogar (som idag utgör en extremt liten andel av Europas skogar) till plantageskogar. Detta skulle lämna den stora majoriteten av skogarna i EU oskyddade och göra det möjligt för flera skadliga skogsbruksmetoder, som kalhuggen, att fortsätta. I kombination med lagens definition av ”avskogning”, som endast gäller omvandling av skog till jordbruksmark, skulle denna snäva definition av ”förstöring” också kunna lämna EU-marknaden öppen för produkter som trä och papper som kommer från förstörda skogar, inklusive urskogar, innan de formellt omvandlas till trädplantager eller jordbruksmark.

Miljöministrarna föreslog inga ändringar av de typer av ekosystem som lagen skulle försöka skydda, och inte heller av listan över varor som lagen skulle tillämpas på. Greenpeace har kritiserat lagförslaget för att det lämnar hotade ekosystem som savanner, våtmarker och torvmarker oskyddade, och för att ignorera produkter och varor kopplade till naturförstöring, såsom gummi, majs, fjäderfä och fläsk.

Nästa steg

Miljöutskottet, som behandlar detta lagförslag i Europaparlamentet, kommer att rösta om sina ändringsförslag till förslaget den 11 eller 12 juli. Parlamentet förväntas slutföra sitt ställningstagande i september, varefter förhandlingar om den slutliga lagen inleds mellan EU-kommissionen, parlamentet och nationella regeringar.

Kontakt
Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace
erika.bjureby@greenpeace.org
073 062 25 67

Så kan du stoppa naturförstörelse från att hamna i din varukorg – och skydda vår natur

Livsmedel i svenska butiker som kaffe, tandkräm, papper, schampo och inte minst kött bidrar till att ödelägga ömtåliga ekosystem. SKRIV UNDER för en stark EU-lag som garanterar varor utan bismak av skogsskövling och brott mot mänskliga rättigheter.

Engagera dig