En granskning av Tidöpartiernas klimat- och miljöpolitik under deras första år vid makten

Greenpeace har granskat Tidöpartiernas beslut inom klimat- och miljöpolitiken under deras första år vid makten. I granskningen konstateras att regeringen, med stöd av Sverigedemokraterna, till stora delar försvagat och i vissa fall nedmonterat klimat- och miljöarbetet.

I granskningen får sju av tio beslut (70 procent), förslag eller initiativ betyget ”dåligt” medan 15 procent får betyget ”bra” och 15 procent ”bra och dåligt”. Totalt har Greenpeace inkluderat 86 av Tidöpartiernas beslut, förslag och initiativ inom klimat- och miljöpolitiken. Förslagen är indelade i fem olika kategorier: Klimat & energi, Skog & biologisk mångfald, Miljö & miljögifter, Hav & vatten och Transport.


Ladda ner rapporten här.

Omslagsfoto till granskningen "Rött ljus". Riksdagen i bakgrunden, med titeln till granskningen i fonten