Sverige importerar fortfarande gas från Ryssland trots att riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om att stoppa all import av rysk energi. Denna sammanställning av importen av ryska fossila bränslen till Norden som Greenpeace beställt av forskningsinstitutet CREA visar att Sverige sedan riksdagens tillkännagivande den 19 maj till februari 2023 importerat rysk flytande gas, så kallad LNG, till ett värde av närmare en miljard kronor.

Greenpeace kräver att importen upphör, för att stoppa finansieringen av den ryska invasionen och för att minska Sveriges beroende av fossila bränslen. Företag som handlar med ryska fossila bränslen eller använder sådana i sin verksamhet måste omgående upphöra med det och övergå till hållbara energikällor. Ett omedelbart svenskt eller europeiskt förbud mot import av rysk gas är ett nödvändigt steg i denna riktning.

Ladda ner sammanställningen (pdf)

Se även relaterat pressmeddelande