Varje svensk äger 1300 kronor i verksamheter som bidrar till att driva på klimatförändringar och extremväder, visar nya beräkningar som Greenpeace har gjort. Genom Första till Fjärde AP-fonderna har närmare tretton miljarder av svenskarnas pensionspengar investerats i nära hälften av de hundra värsta klimatförstörande bolagen i världen. De här bolagen står för 28 procent av världens samlade industriella utsläpp. Det står i skarp kontrast med Sveriges klimatmål, Parisavtalet och den svenska regeringens ambition att vara en fossilfri välfärdsstat.

Svenskarnas pensionspengar finns i allt från klimatvärstingen Exxon Mobil – världens största privatägda oljebolag – till svenska Lundin Petroleum, som vill expandera oljeutvinningen längre in i känsliga arktiska vatten än någon annan i världen.

Läs rapporten i sin helhet.

Framsida på rapporten