Palmoljesektorn var den enskilt största orsaken till att regnskog skövlades i Indonesien mellan 2009-2011 och står för ungefär en fjärdedel av landets avskogning. Greenpeace rapport Certifying Destruction visar att en betydande del av denna skövling ägde rum på marker som ägs av nuvarande medlemmar i RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, palmoljebranschens största hållbarhetscertifiering.

En stor del av problemet är leverantörer som kontrollerar palmoljehandeln från Indonesien. Palmoljan köps in från deras raffinaderier, där palmolja från mer ansvarsfulla producenter blandas med palmolja som bidragit till förstörelse av livsmiljöer för utrotningshotade djur som sumatratigern.

Greenpeace uppmanar palmoljeköpare och producenter att gå utöver RSPO och ta reda på varifrån just deras palmolja kommer ifrån, och garantera konsumenter runt om i världen att just deras favoritprodukter inte ligger bakom skogsskövling.

Certifying destruction