KLIMAAT RECHTVAARDIGHEID

De klimaatproblematiek is nauw verbonden met de sociale, ecologische, antiracistische, queer en feministische strijd. Het geloof in onbeperkte economische groei en de oneindige beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen heeft veel schade aangericht aan mens en planeet.

HET PROBLEEM

Onze planeet wordt door sommige bedrijven en landen in hoog tempo uitgeput. Dit gebeurt terwijl anderen, meestal mensen uit het Globale Zuiden en minderheidsgroepen in rijke geïndustrialiseerde landen, zoals de LGBTQIA2S+-gemeenschap of mensen die racisme ervaren, het zwaarst worden getroffen. Dit terwijl zij vaak het minst hebben bijgedragen aan het probleem.

WAT WE DOEN

Rechtvaardigheid, inclusie en diversiteit zijn voor ons meer dan alleen woorden. Het zijn de leidende principes op onze weg naar een groenere, rechtvaardigere en veiligere wereld. Intern betekent dit dat we mensen aannemen die achter deze ideeën staan en dat onze medewerkers trainingen over deze onderwerpen volgen. Extern steunen we minderheidsgroepen in hun strijd en proberen we goede bondgenoten te zijn. Daarom zijn we bijvoorbeeld aanwezig bij antiracismedemonstraties, Pride en Internationale Vrouwendag.

Meer informatie over onze klimaatcampagne