Na een klacht van Greenpeace heeft de Europese Commissie een procedure opgestart tegen België voor schending van het Europees recht. De reden: ons land doet te weinig voor de strijd tegen illegaal gekapt hout.

Het is de eerste keer dat de Europese Commissie een lidstaat veroordeelt voor de onjuiste toepassing van de Europese houtverordening. Volgens de Commissie is België er sinds deze verordening van kracht is (maart 2013) niet in geslaagd een significant aantal controles uit te voeren, terwijl er grote hoeveelheden hout op de Belgische markt worden gebracht. [1]

Dit moet de Belgische overheid wakker schudden, want zij moet dit zware probleem eindelijk ernstig nemen, en ervoor zorgen dat de wet wordt nageleefd”, reageert Sébastien Snoeck, bossenexpert bij Greenpeace België.

Greenpeace hekelt al jaren de lakse houding van ons land. De milieuorganisatie heeft samen met andere ngo’s aangetoond dat meerdere Belgische bedrijven zich bevoorraden met verdacht hout uit verschillende landen.

In vier jaar tijd heeft België slechts een twintigtal controles uitgevoerd en daarbij werd nooit enige sanctie opgelegd. Ons land is nochtans een geliefde bestemming voor hout uit risicolanden als de DR Congo, Brazilië of Kameroen [2].

Hoewel de bevoegde minister, Marie-Christine Marghem, herhaaldelijk heeft beloofd dat ze haar inspectieteam zou uitbreiden, was er maar één halftijdse ambtenaar bevoegd voor die controles. Begin deze maand heeft Marghem een versterking van het controleteam van de administratie aangekondigd.

Het baart ons zorgen dat België nog altijd een spil is voor illegaal hout. De regering en minister Marghem hebben veel te weinig oog voor de problematiek van illegale ontbossing”, benadrukt Sébastien Snoeck.

Interpol en de Verenigde Naties schatten de waarde van de markt van de illegale houtkap en de illegale handel in hout op 50 tot 150 miljard dollar. Daardoor is dit na de drugshandel de tweede grootste misdaadmarkt ter wereld. En bovendien leidt deze handel ook tot moorden. Van de 59 mensen die in 2016 in Brazilië werden gedood omdat ze het milieu verdedigden, waren er volgens de ngo Global Witness 16 betrokken bij de houtkap.

België heeft nu twee maanden de tijd om te antwoorden op de kritiek van de Commissie. Indien er geen afdoende antwoord komt of de termijn niet wordt nageleefd, kan de Commissie de inbreukprocedure voortzetten en de zaak zelfs aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie. [3]

Voetnoten:

[1] De Houtverordening van de Europese Unie (N°995/2010), van kracht sinds maart 2013, is een van de instrumenten van de EU in de strijd tegen de illegale houtkap en de illegale houthandel. Zij verbiedt dat illegaal gekapt hout op de Europese markt wordt gebracht.

Bedrijven die hout op de markt brengen, moeten een intern systeem van zogenaamde “due diligence” invoeren, dat hun in staat moet stellen het risico van illegaliteit te beoordelen.

Indien er sprake is van een “niet-verwaarloosbaar” risico van illegaliteit, moeten de bedrijven dat risico beperken, bijvoorbeeld door hun leveranciers te bezoeken of door audits te laten uitvoeren.

Wanneer het risico nog altijd bestaat, mag het hout niet worden ingevoerd.

In de praktijk stellen we vast dat sommige bedrijven niet altijd hun contracten willen opzeggen of hun praktijken willen veranderen. Het geringe risico dat ze een sanctie krijgen, vormt hierbij een factor die dergelijke praktijken nog verergert.

[2] Volgens de meest recente beschikbare cijfers, die van 2014, is België voor hout uit Brazilië en Kameroen zelfs de derde grootste invoerder in de wereld.

[3] Bij gebrek aan een afdoende antwoord kan de Commissie België een met redenen omkleed advies sturen, dat is een formeel verzoek om aan het EU-recht te voldoen. Bij gebrek aan oplossing kan de zaak vervolgens aanhangig worden gemaakt bij het Europees Hof van Justitie.

Contactpersoon:

Thomas Leroy, persverantwoordelijke Greenpeace, 0496 26 31 91