Onder de noemer  #SamenVoorBiodiversiteit lanceren Greenpeace België en 38 organisaties een grote communicatiecampagne voor de biodiversiteit. Het is een beweging van universiteiten en onderzoekers, internationale ngo’s, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden die allemaal vinden dat er nu actie nodig is.

De voorbije 40 jaar daalden de populaties wilde dieren met 60%. De oorzaken? Vernietiging van hun habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt. Veel te weinig om dieren, planten en hun leefomgeving te beschermen. 

Nieuwe beweging: Red de biodiversiteit, samen en nu!

Een snel groeiend aantal planten- en diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. Wat ons nog rest aan tropische bossen, oceanen en andere ecosystemen valt steeds meer ten prooi aan industriële exploitatie”, verklaart Philippe Verbelen, expert biodiversiteit bij Greenpeace.  

Nochtans gaan het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en het welzijn van de mens hand in hand. De biodiversiteit vernietigen brengt ons leven als mens zelfs in gevaar. Daar is de huidige covid-19-crisis helaas een heel concreet voorbeeld van. Biodiversiteit kan dus een oplossing zijn, niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken maar ook om onze gezondheid te verbeteren. Denk maar aan bossen en oceanen: zij nemen grote hoeveelheden CO2 op. Zonder alle geneesmiddelen die nog in de natuur moeten worden ontdekt te vergeten.

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit wil de trend keren door meer aandacht te eisen voor onze biodiversiteit. Samen willen we ook concrete verandering teweegbrengen en een vaste waarde worden om te kunnen wegen op beslissingen. Bij de VN-conferentie over Biodiversiteit in 2021 in China zullen verschillende leden van onze beweging het Belgische standpunt tijdens top coördineren en verdedigen.  

Als Belgische leider in expertise rond biodiversiteit verzamelt de beweging op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips.
Biodiversiteit is veerkrachtig, ze past zich makkelijk aan. Laten we haar een duwtje in de rug geven en ons inzetten voor één of meer acties, en anderen motiveren om hetzelfde te doen. 

“Het is nog niet te laat om die trend te keren, maar de tijd dringt. De komende jaren moet de internationale gemeenschap van het beschermen èn herstellen van natuurlijke ecosystemen een topprioriteit maken”, besluit Philippe Verbelen.

Noten:

Partners hier

Meer info over de campagne en de acties: www.samenvoorbiodiversiteit.be (toegankelijk vanaf 22/5)

Foto’s beschikbaar hier

Contact:

Persdienst Greenpeace België: 0496/263.191 – [email protected]