Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Belgium met de bedoeling een maatschappelijke discussie op gang te brengen rond de milieu-impact van de huidige praktijken in de Belgische veeteeltsector en rond alternatieve consumptie- en productiemodellen.

De doelstellingen van de studie zijn:
• Om de huidige situatie van de Belgische veeteeltsector in kaart te brengen en de diversiteit van productiemodellen weer te geven, zowel op het vlak van praktijken en productiviteit als dat van de impact op het milieu;
• Om verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van de sector tot 2050 te ontwerpen en hun gevolgen op vlak van productie, consumptie en milieu-impact te analyseren. Een business as usual en twee transitie scenario’s werden ontwikkeld.

Lees meer en/of download het volledige rapport.