De Vlaamse regering wil nog vóór de verkiezingen van 26 mei een nieuw mestactieplan (MAP6) laten goedkeuren. Opnieuw wordt er gekozen voor een complexe, technische aanpak die het probleem niet bij de bron aanpakt, en focust op symptoombestrijding. De hoofdoorzaak van het mestprobleem, onze enorme veestapel, blijft buiten schot. Onze intensieve veeteelt leidt ook tot watervervuiling, mestoverschotten en uitstoot van ammoniak.

correlatie_intensieve_veeteelt_watervervuiling_vlaanderen