Enkele weken terug verscheen hier al deze blog over hoe de corona-crisis ons doet stilstaan bij hoeveel ruimte in onze straten we aan de auto hebben gegeven. Intussen blijkt dat heel wat lokale politici zich diezelfde bedenking maakten. Van Brussel tot Parijs, van Milaan tot Bogota: bij het voorbereiden van het leven na de lockdown maken deze steden ruimte voor fietsers en voetgangers. Zodat deze zich veilig – en met voldoende afstand van elkaar – in de straten kunnen bewegen.
Steeds meer steden creëren ruimte voor fietsers en voetgangers
Ik teken de petitie voor gezondere lucht

Tijdens de lockdown groeide wereldwijd het fietsverkeer. Mensen zien het als een goede manier om zich ook tijdens een lockdown vlot en veilig – dus ook met voldoende afstand – te verplaatsen en tegelijk ook in beweging te zijn. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat trouwens. 

Verschillende steden namen dan ook (tijdelijke) maatregelen om meer ruimte aan fietsers te geven. De Colombiaanse hoofdstad Bogotá was één van de eerste door maar liefst 76km aan fietspaden bij te creëren. Ongeveer één derde daarvan waren rijstroken voor de auto. De stad doet dat vooral om de druk op het openbaar vervoer in deze virus-tijden te verlichten én ruimte te laten voor afstand tussen fietsers. 

In Parijs komt er zelfs 650 km aan nieuwe fietspaden, goed voor 500 miljoen euro aan investeringen inclusief in pop-up fietspaden voor wanneer de lockdown versoepelt. Het al bestaande plan van burgemeester Hidalgo om 72% van de parkeerplaatsen op straat te schrappen en van Parijs een echte fietsstad te maken tegen 2024 gaat nu dus in een grotere versnelling.

En in België?

Maar ook dichter bij huis in onze eigen hoofdstad Brussel gaat men aan de slag. Zo wordt de Vijfhoek, het centrum binnen de binnenring van Brussel, een woonerf. Dat betekent dat auto’s nog maximaal 20 km/u mogen rijden en voorrang moeten geven aan voetgangers en fietsers die ook de openbare weg mogen gebruiken. Ook in andere wijken van Brussel en in andere steden zoals Gent wordt meer plaats gemaakt voor fietsers en voetgangers. Helaas blijft Antwerpen hier achter. De schepen van mobiliteit gaf eerder al aan dat hij niet van plan is om bijkomende fietspaden te creëren.

De Fietsersbond lanceerde een oproep om in kaart te brengen waar in jouw stad of gemeente de fietser meer ruimte nodig heeft. Zij stappen dan met die inbreng naar de wegbeheerders.

Milaan: post-lockdown en de toekomst voorbereiden

De Italiaanse stad Milaan – en bij uitbreiding de hele regio Lombardije – werden hard getroffen door het corona-virus. Tijdens de lockdown viel zowat alle autoverkeer weg, en in het zog ook de zware luchtvervuiling in de stad. Daar wil de burgemeester nu een fiets- en wandelparadijs maken. Lokale bestuurders plannen grote werken in minstens 35 km aan straten om ze in te richten met meer plaats en/of voorrang voor voetgangers en fietsers. Ook komen er snelheidsbeperkingen en nieuwe en bredere voetpaden.

Steeds meer steden creëren ruimte voor fietsers en voetgangers

De schepen van Milaan zegt dat ze dit doen om enerzijds ‘het nieuwe normaal’ beter voor te bereiden: de periode na de De schepen van Milaan zegt dat ze dit doen om enerzijds ‘het nieuwe normaal’ beter voor te bereiden: de periode na de lockdown maar zonder een vaccin tegen het corona-virus, waarin afstand houden belangrijk zal blijven. Maar dat ze anderzijds nu ook al de toekomst voor 2030 voorbereiden, sneller dan gepland. Dus het zijn niet zomaar wat tijdelijke maatregelen, maar het is een reuzensprong naar de stad van de toekomst.

Veilige mobiliteit voor iedereen 

En omdat Milaan één van de eerste grote steden in het Westen was die zo werd getroffen door de corona-crisis, kijken heel wat andere steden naar wat het stadsbestuur nu uitrolt voor nadien. 

“Het plan voor Milaan is zo belangrijk omdat het een goed voorbeeld biedt voor de manier waarop je je steden nu kunt resetten”, zegt Janette Sadik-Khan daarover. Zij is voormalig transport-commissaris van de stad New York en werkt nu samen met steden wereldwijd aan mobiliteit-herstelplannen. “Het is een eenmalige kans om met een frisse blik naar je straten te kijken en ervoor te zorgen dat ze ingesteld zijn om de resultaten te bereiken die we willen bereiken: niet alleen het zo snel mogelijk verplaatsen van auto’s van punt A naar punt B, maar het voor iedereen mogelijk maken om zich veilig te verplaatsen.”

En zo zou deze corona-crisis toch nog een silver lining kunnen krijgen. Steden en dorpen waar ook mensen zonder tuin zich vrij en veilig in straten en parken kunnen bewegen. Straten waar kinderen ook makkelijk en veilig kunnen fietsen en spelen. Kwetsbare gezinnen zullen daar nog het meest van profiteren, het klimaat, de lokale economie en onze gezondheid ook.

Kom in actie! Zijn er straten of pleinen in je buurt die ook zo’n make-over kunnen gebruiken, contacteer dan je lokale schepen van Mobiliteit en Openbare Werken!

Ik teken de petitie voor gezondere lucht Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp
Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter YouTube YouTube