Onze oceanen zijn in gevaar: de overbevissing, het plastic afval en de klimaatverandering maken hen uiterst kwetsbaar. Op dit moment biedt zich echter een opportuniteit aan om de situatie te keren, want onze regeringen onderhandelen over een nieuw internationaal VN-verdrag, waarin sprake is van een groot netwerk van beschermde (mariene) gebieden tegen 2030 dat meer dan 30% van de oceanen omvat. Het is een uitgelezen kans en wij gaan alles op alles zetten om dit werkelijkheid te laten worden. Doe jij ook mee?

De oceanen zijn onontbeerlijk voor het leven op Aarde. Ze stockeren CO2 diep onder water, ze produceren de helft van onze zuurstof, ze regelen de temperatuur op aarde en vormen een voedingsbron voor meer dan één miljoen mensen. Daarnaast zijn ze ook een van onze beste beschermingsmiddelen tegen de klimaatverandering.

Helaas staan onze oceanen onder zware druk van menselijke activiteiten, wat nog wordt verergerd door het ontregelde klimaat. Niet alleen onze oceanen krijgen het zwaar te verduren, ook vele mariene ecosystemen zijn in moeilijkheden. Daarbij komt nog dat de gebieden buiten de nationale grenzen (ook wel de volle zee genoemd), op geen enkele manier worden beschermd. Wij kunnen toch niet lijdzaam blijven toezien?

Het goede nieuws is dat er nog hoop is, bijvoorbeeld als een netwerk van (mariene) beschermde bieden wordt gecreëerd tegen 2030 dat 30% van onze oceanen omvat. En jij kan daarbij helpen!

In het oranje, de maritieme zones die bescherming nodig hebben. Zij vertegenwoordigen 30% van de oceanen (in volume).

 

Naar 30% zeereservaat tegen 2030

Samen met de universiteiten York en Oxford heeft Greenpeace een wetenschappelijke studie uitgevoerd, waaruit blijkt dat we 30% van onze oceanen kunnen beschermen tegen 2030. Gewapend met dit onderzoek vragen wij nu aan de beleidsmakers om een ambitieus juridisch instrument te creëren om deze zeereservaten te creëren.

Dit is een cruciaal moment, omdat onze regeringen aan het onderhandelen zijn over een nieuw internationaal VN-verdrag dat kan leiden tot de creatie van bescherming de gebieden die meer dan 30% van onze oceanen omvatten. Deze bescherming maakt het onder andere mogelijk om industriële activiteiten in deze zones te verbieden. De oceanen hebben ons nodig.

Sluit je aan bij de internationale beweging!

Teken de petitie en roep onze regeringen op om 30% van onze oceanen uit te roepen tot zeereservaat tegen 2030.

Doe mee en teken de petitie