Ceci n’est pas un débat. Nee, er schuilt geen surrealistische ondertoon in dit zinnetje. Dit is helemaal geen ‘debat’ meer. Ik heb het over de passage van Myron Ebell in Brussel. Ebell is notoir klimaatontkenner en (voormalig) adviseur van Trump.  De egards waarmee hij als centrale gast werd ontvangen op een conferentie van de Europese conservatieven – waar ook N-VA toe behoort – waren surreëel.  Samen met een honderdtal anderen protesteerden we tegen de komst van Ebell. Tijdens zijn speech uitten we één simpele boodschap: Resist. Die zes letters zijn vandaag belangrijker dan ooit.

Wetenschap ontkennen kan ernstige gevolgen hebben

Een open debat versterkt onze democratie en helpt ons sneller vooruitgang te maken. Maar in dit geval gaat het niet om een meningsverschil. Ebells discours legt een overweldigende wetenschappelijke consensus naast zich neer en brengt zo de gehele wereldbevolking in gevaar. Bovendien wordt hij gesponsord door de steenkool- en olielobby in de VS. Zijn gedachtegoed ondermijnt de grootste uitdaging van deze en volgende generaties: het aanpakken van het klimaatprobleem.

Klimaatverandering maakt vandaag al miljoenen slachtoffers: mensen laten het leven of verliezen een dak boven hun hoofd  door extreme weersomstandigheden, boeren zien hun oogst mislukken door droogte of overstromingen, families slaan op de vlucht na conflicten aangewakkerd door de opwarming van onze planeet. Eilanden in de Stille Oceaan moeten concrete plannen maken om hele bevolkingsgroepen te evacueren vanwege het stijgende zeewater. Maar ook Europa blijft niet gespaard van zowel economische als ecologische klimaatimpact.

Is het dan wereldvreemd om Ebells discours misdadig te vinden? Konden we de komst van dit heerschap niet gewoon negeren? Normaal wijzen we debatten met klimaatsceptici af, omdat die de aandacht afleiden van de kern van de zaak. Myron Ebell is een pseudowetenschapper die met zijn onzin enkel nog gehoor vindt bij extreme figuren als Donald Trump. Maar die is nu eenmaal president van de VS, dus doen alsof onze neus bloedt kan gewoon niet langer.

Verzet is de enige oplossing

Wat we gisteren misschien nog konden negeren, moeten we vandaag actief aanpakken. Het is een onheilspellend teken dat Ebell in dezelfde week ook nog op de koffie mocht bij de Britse premier Theresa May. Andere Europese conservatieven ontvingen hem ook met open armen. Myron Ebell is een handpop van de fossiele lobby die tot de laatste snik zal vechten om haar winstmodel te laten zegevieren, ten koste van ons, onze planeet en de volgende generaties. Stemmen zoals die van Ebell, bewijzen dat de fossiele lobby zelfs in Europa aan een wanhopig offensief is begonnen. Verontrustend genoeg voert de kersverse Amerikaanse president deze troepen aan.

Samen moeten we dit discours dat het hart van Europa doorkruist, bekampen. Verzet is de enige uitweg. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit de leuze wordt voor iedereen die het oneens is met de huidige gang van zaken. Verzet tegen gifspuiters als Ebell, die het vuile werk opknappen van de steenkool- en olielobbyisten, is broodnodig. We moeten ons verzetten tegen bedrijven die winst belangrijker vinden dan het algemene belang. Politici kunnen zich in deze situatie niet langer de wet laten dicteren en hun verantwoordelijkheid ontlopen. De urgentie van de klimaatverandering bewijst dat het probleem ontkennen geen alternatief is.

Joeri Thijs

About the author

Joeri Thijs
Joeri Thijs (1982) werkt voor Greenpeace sinds 2003, eerst als campagnemedewerker en later als campagneverantwoordelijke. "Mijn grootste motivatie om te strijden tegen de klimaatverandering is een leefbare toekomst vrijwaren voor mijn zonen Titus en Felix en hun leeftijdsgenoten". --- Joeri Thijs (né en 1982) travaille pour Greenpeace depuis 2003, d’abord en tant que collaborateur de campagne puis en tant que chargé de mission. "Si je mène ce combat contre le changement climatique, c’est avant tout pour garantir un avenir viable à mes fils Titus et Felix, ainsi qu’à leurs amis".