Ik doe mee

De lucht in België is niet bepaald gezond, zoals eerder al bleek uit ons scholenonderzoek en later ook bevestigd werd door 20.000 Curieuzeneuzen in Vlaanderen. We deden al veel (fijn) stof opwaaien, maar dit is nog maar het begin: samen met jou willen wij strijden voor gezonde lucht en leefbare steden. Onze longen zullen ons dankbaar zijn!

Met jouw hulp konden we bij de lancering van deze campagne in 2017 de luchtkwaliteit in België op grote schaal meten. Dankzij bezorgde buurtbewoners, schooldirecteurs, en (groot-)ouders ontdekten we dat de luchtkwaliteit rond onze scholen ronduit slecht is, en dat onze kinderen daar de gevolgen van dragen. We daagden ook de Vlaamse en Waalse ministers van Leefmilieu (Schauvliege en Di Antonio) voor de rechter wegens ‘schuldig verzuim’: onze politieke verantwoordelijken doen nog veel te weinig aan het probleem van luchtvervuiling.

Duurzame mobiliteit?

We willen steden en buurten op maat van mensen, niet op maat van koning auto. Duizenden mensen tekenden al onze cleanairnow.be-petitie, tal van burgers bezorgden 10 prioritaire maatregelen voor gezondere lucht aan hun lokale politici. Gelukkig zit duurzame mobiliteit in de lift, en in verschillende steden en gemeenten wordt intussen werk gemaakt van een beter fietsbeleid, schonere bussen en minder autoverkeer. Toch doen onze overheden nog lang niet genoeg om de luchtkwaliteit en de leefbaarheid te verbeteren. Daarom eisen wij als Greenpeace een urgentieplan voor gezonde lucht: alleen door concrete en kordate acties, zowel van ons als burgers als van onze overheid, kunnen we onze straten leefbaar houden.

Terug naar Dieselgate

Uit verschillende metingen en rapporten bleek dat de meeste dieselwagens veel meer stikstofdioxide uitstootten dan de fabrikanten beweerden. In België voerden sommige steden (bv. Antwerpen) lage-emissiezones in. Dat is goed maar onvoldoende, want ze bannen enkel oude diesels uit de steden, terwijl nieuwe dieselwagens ook schadelijk zijn voor het milieu. Die stoten misschien minder dieselroet uit, maar meer stikstofdioxide. De zaak is dus nog lang niet opgelost, maar door je stem te laten horen kunnen we de druk opvoeren om alle dieselwagens en vervolgens ook benzinewagens uit steden te weren. Greenpeace liet trouwens berekenen dat er na 2028 geen énkele auto meer op fossiele brandstoffen mag worden verkocht – willen we de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs nakomen.

Wat gebeurt er in Wallonië?

In Wallonië duurde het langer vooraleer er geloofwaardige metingen plaatsvonden. Greenpeace eiste duidelijke cijfers van de Waalse regering. Met de hulp van mensen als jij konden we met meetbuisjes aan de voorgevel zelf ook de luchtkwaliteit in de zes grootste Waalse steden meten. Daaruit bleek dat 60% van de deelnemers ongezonde lucht inademt terwijl bijna 10% zéér slechte lucht binnenkrijgt die zelfs de wettelijke limiet overschrijdt. De Waalse overheid kwam daarop met een actieplan op de proppen: een goede eerste stap maar er blijft nog veel werk aan de winkel.

Samen in actie

Politici kunnen ons nog moeilijk negeren. Of we nu standbeelden een mondmaskertje geven, zelf fietspaden schilderen op straat, spandoeken aan bruggen hangen of massaal betogen met de fiets: door al deze acties samen met fantastische burgerbewegingen als BXL’air en Filter Café Filtré dwingen we structurele veranderingen af. In Brussel en Vlaanderen wordt ingezet op verkeersvrije schoolstraten, en Brussel en Wallonië zetten stappen richting een totale dieselban.  Daarnaast hebben heel wat lokale politici beloofd om zich in te zetten voor gezonde lucht in hun gemeente. Aan ons om hen aan deze beloftes te houden.

Wakker geschud

We voeren geen campagne tegen automobilisten, voor alle duidelijkheid. De slechte luchtkwaliteit is niet de fout van de bestuurder maar van de industrie – die ons jarenlang heeft voorgelogen –  terwijl onze overheden een oogje dichtknepen. Daar dragen we nu de gevolgen van. Maar niet getreurd: we hebben vandaag de kans om onze steden anders in te richten, met een focus op milieuvriendelijke mobiliteit. Via protestacties en rapporten hebben we elkaar én de politiek wakker geschud met een duidelijk signaal: wij willen gezonde lucht ademen.

Laat je stem horen door de Clean Air Now-petitie te ondertekenen!