De Amazone en de Cerrado worden geteisterd door hevige bosbranden. Dit jaar tellen we al 80.000 branden. Ze verergeren de klimaatcrisis en bedreigen de biodiversiteit en de inheemse volkeren. Wat kan ik doen om dit drama in te dijken? Hier zijn 4 manieren om de Amazone en de Cerrado te beschermen.

1. Eet minder vlees

Belgen eten gemiddeld 2 tot 2,5 keer meer vlees dan aanbevolen door officiële instanties. Om tegemoet te komen aan deze overconsumptie, telt België 50 miljoen dieren op zijn grondgebied! Het vee wordt grotendeels gevoed met… soja afkomstig uit Brazilië en Argentinië.

Soja in Brazilië

De Cerrado, een grote savanne naast de Amazone, wordt platgebrand om ruimte vrij te maken voor sojateelt, bestemd als voeder voor onder meer de Belgische veeteelt… Als we met z’n allen minder vlees eten, is er minder soja nodig en beschermen we de ecosystemen in Brazilië. Doe je mee?

Ik wil meer weten over het verband tussen vleesconsumptie en bosbranden

2. Onderteken de petitie om de bescherming van de Amazone te eisen

Branden in het Amazonewoud

Sinds zijn aantreden in 2019 heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro het milieubeleid van het land afgebouwd en allerlei verklaringen afgelegd die alleen maar criminele praktijken ten koste van het milieu aanmoedigen. Het is de verantwoordelijkheid van de huidige Braziliaanse regering om de ontbossing en de gevolgen ervan te bestrijden. Gezien de precaire situatie, moet dit de hoogste prioriteit krijgen. We mogen de Amazone niet laten vernietigen.

Ik teken de petitie

3. Blijf de informatie verspreiden zodat de branden in het Amazonewoud niet op de achtergrond verdwijnen

De bosbranden in de Amazone, maar ook in Indonesië of Siberië, mogen niet worden vergeten. Het is een werk van lange adem om de oorzaken van deze branden aan te pakken, zoals vee-  en sojateelt. Door informatie met jouw (sociale) netwerken te delen, maak je veel meer mensen bewust van de noodzaak om het Amazonegebied te beschermen. Bedankt!

Ik deel deze blog

4. Doe een gift voor de Amazone

Ons Braziliaanse kantoor heeft luchtfoto’s gemaakt van de huidige ramp. Onze teams zijn ook ter plaatse en bieden cruciale informatie om de ontbossing te bestrijden. Maar de huidige omvang van de branden vraagt om meer hulp en daarom lanceren we een noodoproep om de Amazone te redden.

Ik doe een gift

Ik teken de petitie