All vold, både i ord og handling, er totalt uakseptable virkemidler i enhver politisk sak i et demokratisk land, også i miljøsaken, uttaler Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Greenpeace Norge og WWF Verdens naturfond i et felles opprop.

Et blad som på naturlig måte har blitt et fredstegn.

I hele norsk miljøhistorie har faglighet, skikkelighet og ikke-vold vært sentrale og bærende prinsipper. Slik skal det fortsatt være. 

Heldigvis er det bred enighet om dette i miljøbevegelsen. Sivil ulydighet er en viktig del av demokratiet, men vi tar total avstand fra enhver handling med vold som virkemiddel. Slike handlinger har ingen plass i vår bevegelse.

Som ikkevoldelige organisasjoner vil vi fortsette arbeidet for å bygge en stadig sterkere miljøbevegelse, i jakten på nødvendige politiske miljøgjennomslag. Det trengs, og vi trenger flere på laget, men uten voldsromantikk.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet 

Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender

Gina Gylver, Natur og Ungdom

Frode Pleym, Greenpeace Norge

Karoline Andaur, WWF Verdens naturfond

Hearts in Nature - Russia. © Greenpeace / Igor Podgorny
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med