All vold, både i ord og handling, er totalt uakseptable virkemidler i enhver politisk sak i et demokratisk land, også i miljøsaken, uttaler Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Greenpeace Norge og WWF Verdens naturfond i et felles opprop.

Et blad som på naturlig måte har blitt et fredstegn.

I hele norsk miljøhistorie har faglighet, skikkelighet og ikke-vold vært sentrale og bærende prinsipper. Slik skal det fortsatt være. 

Heldigvis er det bred enighet om dette i miljøbevegelsen. Sivil ulydighet er en viktig del av demokratiet, men vi tar total avstand fra enhver handling med vold som virkemiddel. Slike handlinger har ingen plass i vår bevegelse.

Som ikkevoldelige organisasjoner vil vi fortsette arbeidet for å bygge en stadig sterkere miljøbevegelse, i jakten på nødvendige politiske miljøgjennomslag. Det trengs, og vi trenger flere på laget, men uten voldsromantikk.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet 

Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender

Gina Gylver, Natur og Ungdom

Frode Pleym, Greenpeace Norge

Karoline Andaur, WWF Verdens naturfond

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med