Fiskeri

Over 3 milliarder mennesker er avhengige av havet for å skaffe seg mat og levebrød. Når industrielt overfiske og ødeleggende havbruk truer livet i havet, truer det også menneskeliv verden over. Vi krever en stans for naturødeleggende fiskeri.

Fisker om bord på den kinesiske fiskebåten FU YUANG YU 380 i Guinea i Vest-Afrika.
Foto: Pierre Gleizes, Greenpeace
En hai blir dratt ombord på Nuevo Zumaya, en spansk båt som retter seg mot sverdfisk i det sørøstlige Atlanterhavet.

Problemet med ødeleggende fiskeri og havbruk

Industrielt overfiske kan utrydde hele arter. Bunntrålere ødelegger havbunnen og fiskenett drar med seg og skader eller dreper all slags fisk, skilpadder, delfiner, koraller og andre dyr og planter på havbunnen, samtidig som den ufrivillig drar med seg opp bifangst som ikke vil bli spist.

I dag er bare to prosent av verdens marine områder vernet, og destruktive fiskemetoder er dessverre altfor vanlige. Fiskenæringen reguleres av et lappeteppe av lover som er utilstrekkelige for å beskytte havets biologiske mangfold. Der det faktisk er marine verneområder og andre reguleringer på plass, er det ikke uvanlig at store industrielle fiskeflåter bryr seg lite om det, og at det drives med ulovlig og uregulert fiske. Dette er ekstremt skadelig for livet i havet, men også for verdens matsikkerhet.

Hva vi gjør med fiskeri og havbruk

Vi mener at Norge skal være en ledende aktør for en global havavtale. Vi jobber aktivt med å påvirke de pågående FN-forhandlingene slik at det blir enklere å opprette marine verneomåder, og at vi får et bindende mål om å verne 30 prosent av verdens havområder innen 2030.

Vi jobber for at Norge skal forplikte seg til å verne 30 prosent av våre egne havområder.

Greenpeace-protest mot gruvedrift på havbunnen i Stillehavet. Foto: Marten van Dijl, Greenpeace

Lær mer om sakene