Bygdøy med Huk i Oslofjorden. Foto: Øyvind Holmstad, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

En bred allianse av nasjonale og lokale organisasjoner er utålmodige på Oslofjordens vegne: – Det haster å ta grep, om vi skal ha en fjord der både folk, dyr og planter kan trives.

18 nasjonale og lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner, med til sammen over en million medlemskap, har nå gått sammen om initiativet «Nettverk for en levende Oslofjord». Norsk Friluftsliv er sammen med Oslofjorden Friluftsråd initiativtaker til nettverket.

– Vi er alt fra turgåere, padlere og fiskere til folk som brenner for natur og miljø, som nå mener det haster å ta grep for Oslofjorden og de godt over to millioner menneskene som har den som sitt viktigste friluftslivsområde, sier Hans Erik Lerkelund i Norsk Friluftsliv.

HØR MER: Bli med på et dypdykk i Oslofjorden i podkasten vår, Kode Grønn: Oslofjorden i krise

Alle vet at Oslofjorden er syk

Oslofjorden er en av Norges mest artsrike fjorder, men de siste årene har miljøtilstanden i fjorden blitt svært alvorlig.

På 1980-tallet ville ikke kommunene i ytre Oslofjord rense avløpet sitt, og følgen er at fjorden er blitt fylt opp av gjødsel i 40 år. Dette, sammen med avrenning fra jordbruket, fysiske forstyrrelser og utbygging, overfiske og utslipp av miljøgifter, er de viktigste årsakene til den alvorlige miljøsituasjonen for fjorden. 

Dette har igjen medført at torsk, blåskjell og ålegress har forsvunnet og bunnvannet har blitt oksygenfritt flere steder

– Alle er enige om at fjorden er syk, og blir stadig sykere, men det gjøres for lite for å snu sykdomsforløpet. Vi er mange som er utålmodige, og formålet med nettverket er å sørge for raskere tempo og større aktivitet for å redde fjorden, forteller Henning Røed fra Oslofjordens Friluftsråd.

LES OGSÅ: Hva er greia med FNs havavtale? 11 spørsmål og svar

18 organisasjoner for en renere Oslofjord

Nettverk for en levende Oslofjord er startet opp av følgende organisasjoner:

Den Norske Turistforening, Greenpeace, Naturvernforbundet, Fjordgruppa til Naturvernforbundet i Oslo, Forum for natur og Friluftsliv rundt Oslofjorden, Forbundet Kysten, Natur og ungdom, Norges Dykkerforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norges Padlerforbund, Sabima, WWF, Oslofjordens friluftsråd, Norsk Friluftsliv, Norges seilforbund, Bellona, Bærum Elveforum og Båtforbundet (KNMB).

Organisasjonene vil samles i arbeidsgrupper, der de blant annet vil sikre at regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden, blir fulgt opp på en effektiv måte.

– Det handler både om å ha levedyktige bestander av artene, som torsk, blåskjell og ålegras, og om at folk har tilgang til strandsonen og trygge og rene sjøområder der de kan bade og drive med alle slags fritidsaktivitet, forteller Lerkelund.

Kontaktperson: Henning Røed, Oslofjordens Friluftsråd, tlf: 91 82 60 87