Amazonas er hjem til mer enn 24 millioner mennesker bare i Brasil, inkludert hundretusenvis av urfolk fra 180 ulike grupper. De er skogens voktere. De er de som heroisk – noen ganger med livet som innsats – kjemper mot storskala miljøfiendtlige energiprosjekter, jordbruk, gruvevirksomhet og avskoging. Regjeringen og bedrifter anser ofte urbefolkningen som et hinder mot deres økonomiske interesser. Ifølge Global Witness blir Brasil år etter år regnet som det farligste landet i verden for miljøaktivister. En stor del av de drepte tilhører urfolksgrupper som bor i områder der den miljøskadelige virksomheten pågår.

Den 24. april møttes over 4000 mennesker for å mobilisere ulike urfolksgrupper til å dele kunnskap, erfaringer og kjempe for deres rettigheter. Her er en bildereportasje fra Free Land Camp.

Solen hadde ennå ikke stått opp da de første urfolksgruppene ankom Brasils hovedstad, Brasilia. Sakte ble nattens stillhet brutt av lyden av musikk og dans. Så begynte Free Land Camp. © Christian Braga / MNI

En mann maler ansiktet sitt før Free Land Camp, den største mobiliseringen av urfolksgrupper i verden. © Christian Braga / MNI

Deltakerne viste et åtte meter høyt og 60 meter langt lysbilde med teksten “rettferdighet” som en oppfordring til den brasilianske regjeringen til å ta ansvar og beskytte urfolks grunnlovsfestede rettigheter. © Leo Otero / MNI

Noen av urbefolkningens ledere møtte brasilianske embetsmenn for å kreve at regjeringen beskytter hjemmene deres. Jair Bolsonaro tiltrådte som president i Brasil den 1. januar, og han prøver å svekke miljølovgivningen som direkte påvirker urbefolkningens liv.

Hvert år avsluttes Free Land Camp med et demonstrasjonstog for å minne verden på de urettferdighetene som begås mot urbefolkninger som på fredelig vis står opp for sine rettigheter. På plakaten står det “Urbefolkningens blod – ikke en dråpe til!”. © Christian Braga / MNI

Kvinnene står sammen for sine rettigheter på Free Land Camps siste dag. © Christian Braga / MNI

Greenpeace er tilstede i Brasil for å forhindre avskoging av Amazonas og arbeider mye sammen med urfolk i regionen. Deres kamp for å beskytte regnskogen er svært risikofylt. Lurer du på hva du kan gjøre for å redde Amazonas? Les her.