Amazonas er verdens største regnskogsområde og den mest mangfoldige skogen på Jorden. Amazonas-regnskogen spiller en avgjørende rolle for å stabilisere klimaet vårt. Her er 7 tips til hvordan du kan være med og beskytte den dyrebare regnskogen.

Regnskogene ødelegges hver eneste dag for å lage produkter vi bruker i vårt dagligliv. Globale industries utrydder arter og truer miljøaktivister, mens de håper at verden vil vende et blindt øye til. Ved å endre enkle ting ved måten du lever på kan du vise solidaritet med urbefolkningen og bli en del av bevegelsen som beskytter Amazonas.

1. Spis en plantebasert kost

Omtrent ¾ av all landbruksjord i verden brukes til produksjon av dyr og deres fôr, som gir monokulturer av plantearter og tap av biologisk mangfold. I Amazonas er kvegdrift og soyadyrking noen av de fremste årsakene til avskoging. Nettopp denne soyaen brukes mye i norsk fiske- og storfefôr. Derfor er redusert kjøttforbruk en av de viktigste tingene du kan gjøre for Amazonas. Du kan beskytte regnskogen og samtidig investere i helsen din!

2. Snakk om truslene mot Amazonas og inspirer andre!

Snakk med familien din, venner og kollegaer om truslene mot Amazonas. Kunnskap er et viktig skritt for å engasjere seg. Du kan for eksempel dele videoen vår om Karipuna-folkets kamp mot de som prøver å stjele landområdene deres.

3. Still bedrifter til ansvar

Krev at bedrifter slutter med kjøp og salg av produkter som ødelegger regnskogen. Du kan skrive til dem direkte på mail, på Facebooksiden deres, eller ringe. Dette er ofte effektivt for å få selskaper til å endre atferd, det er viktig for dem å framstå i et godt lys. Norsk Hydro er blant selskapene som forårsaker avskoging for å drive gruvedrift i Amazonas.

4. Bruk mindre sort energi

Reduser ditt bruk av fossil energi. Jo mindre det brukes, desto mindre påvirker klimaendringene Amazonas og andre viktige naturområder. Du kan lese vår klimaguide her.

5. Ikke bruk tømmerprodukter fra urskog

Hvis du skal bygge hus eller bygge ut hjemme, unngå trær fra urskog. Bruk alternativer som gjenvunnet eller miljøsertifisert treverk.

6. Hold deg oppdatert om Amazonas

Les om Amazonas og fordyp deg. Les for eksempel om tap av biologisk mangfold i Amazonas og om det udemokratiske lovforslaget som truer Brasils urfolk. Og husk å følge Greenpeace på FacebookTwitter og Instagram! Her vil du bli oppdatert på den nyeste utviklingen for Amazonas, og se flere forslag til hva du kan gjøre for å redde regnskogen.

7. Skriv under for regnskogen

Stå sammen med oss og vis Brasils regjering at omverden ser hva som skjer og krever at ødeleggelsen stopper, skriv under her!

Støtt arbeidet for verdens skoger

Du trengs. Bli med og beskytt verdens skoger i dag.

Bli månedlig giver