Vær med

De siste ukene har voldsomme skogbranner tatt for seg av store deler av Amazonas. Vi har fulgt med på hvordan antallet skogbranner har økt kraftig i 2019, og resultatet er alarmerende.Mellom januar og 20. august i år har antallet branner økt med hele 145 prosent, i forhold til samme periode i 2018. Det er snakk om over 72 000 branner.
Det er også betydelig flere skogbranner i de områdene av Amazonas som er mest berørt av avskoging, ettersom brann er en av de vanligste måtene som brukes for å fjerne skog, av blant annet bønder i regionen.

Antallet skogbranner er høyere i de områdene i Amazonas som er mest utsatt for avskoging, ettersom branner er et av de viktigste verktøyene brukt til avskoging, også av bønder. Åtte av de ti regionene som er mest utsatt for brann har også registrert den største mengden varsler om avskoging, ifølge data fra INPE (National Institute for Space Research).

– De som ødelegger Amazonas og lar avskoging fortsette med uforminsket styrke, oppfordres til å gjøre dette av Bolsonaros-regjeringens handlinger og politikk. Etter at de kom til makten, har regjeringen systematisk bygget ned Brasils miljøpolitikk, sier Danicley Aguiar i Greenpeace Brasil.

Skogbranner og klimaendringer fungerer sammen i en ond sirkel. Når antallet branner øker, gjør klimagassutslippene det samme, og dermed øker også den globale temperaturen på jorda, som igjen fører til mer tørke, og deretter enda flere branner.

I tillegg til økte utslipp bidrar avskoging til en direkte endring i regnmønstrene i Amazonas. Dette fører til en lengre tørkeperiode, som igjen påvirker skogene, biomangfoldet, jordbruket og folks helse.

De nylige angrepene fra brasilianske myndigheter mot Amazonasfondet har allerede resultert i at Norge og Tyskland har holdt tilbake sin årlige støtte til regnskogen.

Dette mener vi er riktig avgjørelse av Norge og Tyskland. Siden Bolsonaro kom til makten har han plukket fra hverandre landets miljøpolitikk og kommet med flere utsagn som har oppfordret til miljøkriminalitet, inkludert landeiere som har kommet sammen for å tenne på skogen. I løpet av de åtte månedene han har vært president har han ikke innført noen tiltak for å begrense den katastrofale avskogingen.