Want to do more?
#Skog NORGE: SI NEI TIL HANDELSAVTALEN MED BRASIL

Vi krever at den norske regjeringen legger press på Brasil for å beskytte den livsviktige regnskogen i Amazonas. Handelsavtalen med Brasil MÅ STOPPES inntil avskogingen…

Skriv under ×
Brann i Porto Velho i Rondônia i august 2020. Hvert år flyr Greenpeace over Amazonas for å overvåke og dokumentere avskoging og skogbranner.

Nå trekker Tyskland i bremsene for handelsavtale med Brasil. Bli med og krev at Norge følger etter.

I forrige uke tok Greenpeace nye bilder av brannene i Amazonas. De ti første dagene i august var de verste på ti år og ingenting tyder på at utviklingen vil snu til det bedre. Angela Merkel sier at Tyskland sannsynligvis ikke vil signere handelsavtale med Brasil slik situasjonen er nå. Nå må også Norge stille krav til handelsavtalen med Mercosur-landene.

Etter press fra blant andre norske investorer kunngjorde Brasils president, Jair Bolsonaro, at han ville innføre et 120 dager langt midlertidig forbud mot branner i regnskogen. Greenpeace og andre miljøorganisasjoner uttrykte skepsis, fordi Bolsonaro bevisst har loppet institusjonene som håndhever slike lover for nødvendige ressurser. Dessuten er de aller fleste brannene allerede ulovlige, så en ny lov det ikke finnes kapasitet til å håndheve utgjør liten forskjell. Nå ser det dessverre ut til at vi har fått rett. Forbudet har hatt tilnærmet null effekt, og 2020 ligger an til å blir det verste året i Amazonas på over ti år. 

Greenpeace fløy over Roraima i mai 2020 og dokumenterte gruvearbeideres invasjon av Yanomami-folkets områder.
Nytt gullrush i Amazonas

At det er mangel på vilje til å håndheve lover som skal beskytte regnskog og urfolk underbygges av en ny analyse av Greenpeace som viser at 73 prosent av all avskoging fra gruveaktivitet skjer i beskyttede områder. Økte gullpriser har sørget for et nytt gullrush i Amazonas, noe som rammer urfolksområder hardt.

– Uttalelser fra Bolsonaros regjering, reduksjon i inspeksjoner og forsøk på å lovliggjøre slik aktivitet i urfolksterritorier påfører regnskogen økt påkjenning og bryter urfolks rettigheter, sier Carolina Marçal fra Greenpeace Brasil. 

Roraima i Brasil. Avskogingen i urfolkenes områder økte med 64 prosent i de fire første månedene i år sammenliknet med 2019.

At et fåtall forretningsfolk og godseiere skal få rasere klodens største regnskog i jakt på profitt, er helt uansvarlig politikk som ikke hører hjemme i det 21. århundre. Det internasjonale samfunnet har et ansvar for å sette foten ned.

Les også: Hvorfor er Amazonas så viktig? 5 svar

Utrolig feigt av Norge

– Det er et etterlengtet signal som nå kommer fra Tyskland. Samtidig er det utrolig feigt av Norge å ikke stille krav til mer forsvarlig regnskogpolitikk før handelsavtalen inngås, sier regnskogrådgiver Esben Marcussen i Greenpeace. – Særlig med tanke på hvor mye Norge har investert i regnskogbevaring i Brasil.

Greenpeace krever at avskogingen kommer under nivået som normalt gir belønning i regnskogsamarbeidet mellom Brasil og Norge, og at partene viser at de etterlever forpliktelsene i utkastet til handelsavtalen før avtalen legges fram for godkjenning i Stortinget. Spesielt viktig er det at Brasil viser at de ivaretar urfolks rettigheter, bekjemper ulovlig hogst og implementerer Parisavtalen.

Bli med og krev at den norske regjeringen sier nei til handelsavtale med Brasil inntil avskogingen er under kontroll og urfolks rettigheter kan garanteres, skriv under her.