Med dagens vernetempo vil Norge bruke 750 år på å verne 30 prosent av havet. Det må endres, for det gjenstår bare 9 år til 2030.

I flere år har vi jobbet for å få Norge til å sette seg et mål om å verne 30 prosent av havet innen 2030. I slutten av april lyktes vi endelig, da Norge annonserte at de slutter seg til den globale hav-alliansen som jobber for et slikt mål.

– Jeg vil gratulere Erna Solberg og Sveinung Rotevatn med å ha sluttet seg til denne globale alliansene. Nå begynner det virkelig arbeidet, som er å legge en gjennomførbar plan for å ta vår del av vernedugnaden, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Men ambisiøse mål hjelper ikke, om de ikke følges opp med en plan for å innfri målet. Nylig annonserte regjeringen et forslag til en marin verneplan. Her finnes det ingen plan for å verne  30 prosent av norske havområder. 

Greenpeace krever at Norge tar ansvar og verner vår del

Nå skal Stortinget behandle regjeringens forslag til marin verneplan. Greenpeace krever at Stortinget sikrer at Norge bidrar til oppfylle målet om 30 prosent marint vern innen 2030, gjennom å legge en plan for hvilke 30 prosent av norske havområder som skal vernes. Som en stor havnasjon har vi mye å tjene på beskytte havet, slik at de fornybare maritime næringene som fiske, kan fortsette å livnære seg på havet i fremtiden. 

– Nå som regjeringen har sluttet seg til den globale alliansen for å verne havet forventer vi at regjeringspartiene selv tar grep for den marine verneplanen, og at de oppdaterer den med en plan for å verne 30 prosent av norske havområder. Om regjeringen ikke lykkes med det krever vi at Stortinget rydder opp, fortsetter Pleym

Les mer: Hvordan jobber Greenpeace i år for å beskytte havet.

Med tempoet regjeringen legger opp til vil det  750 år å verne 30 prosent av norske havområder

Det mest konkrete som ligger i regjeringens forslag  for marin verneplan er å fullføre en marin verneplan fra 2004, innen 2024. Med et slikt vernetempo vil det ta svimlende 750 år å verne 30 prosent av havområdene innenfor Norges økonomiske sone. Det er ikke i tråd med det Norges nye ambisjonen, og reflekterer ikke at havet befinner seg i en krisesituasjon. Truslene fra klimaendringer, havforsuring, overfiske, plastforurensning og andre mennesklige trusler må tas på alvor.

–Det er skandaløst hvor sakte det har gått å verne havet i Norge. Havets tilstand er kritisk, og nå som Norge har blitt med i denne havvernsalliansen forventer vi at vernetempoet skrus til, slik at vi faktisk redder livet i havet i tide, fortsetter Pleym.

Les mer: Vårt høringsinnspill til regjeringens forslag til marin verneplan.

Norge har foreløpig dyttet ansvaret for å beskytte havet over til andre land

– Så langt har vernediskusjonen minnet om hvordan Norge forholder seg til klimakrisa. Vi vil gjerne at andre land tar ansvar og stanser produksjonen av olje og gass, vi vil bare fortsette å produsere selv. På samme måte har Norge sagt at vi støtter at havet i verden skal beskyttes, men vi vil bare fortsette å utnytte våre egne havområder selv. Det må endre seg nå, avslutter Pleym.

Les mer: fire grunner til at vi trenger en FN-avtale for å beskytte havet.


Vær med ×