Protest mot Equinor under UKA i Trondheim 2023
Protest mot Equinors sponsing av UKA under studentfestivalen i oktober 2023. Foto: Javad Montazeri / Greenpeace


Equinor er hovedsponsor av UKA i Trondheim. Les mer om hvorfor det er en dårlig idé at Norges største olje- og gasselskap sponser Norges største studentfestival og andre kultur- og idrettsarrangementer.


Equinor sponser UKA, Norges største studentfestival, i Trondheim. Det har de gjort siden 2007 – med økende motstand fra studentene selv. Tidligere i år overlevde avtalen et forslag i Studentersamfunnet om å kaste ut Equinor fra UKA med hårfin margin: Forslaget fikk 49,8 prosent støtte i salen, akkurat nok til å la Equinor bli i denne omgang.

Norges største olje- og gasselskap Equinor er veldig flinke til å framstille seg selv som et “bredt energiselskap i omstilling.” På UKAs nettside skriver Equinor blant annet at de “tar viktige steg mot en netto-null framtid”, og at de “jobber kontinuerlig med å redusere karbonfotavtrykket vårt og produsere mer fornybar energi”. Det er fine ord. Men tallene forteller en helt annen historie. Her er fire faktaopplysninger om Equinor du burde kjenne til:

1. Equinor er blant verdens verste forurensere

En studie fra 2017 publisert i tidsskriftet Climate Change viste at 90 selskaper rundt om i verden har vært ansvarlige for nesten to tredjedeler av klimagassutslippene fra 1880 til 2010. Norske Equinor er på 38. plass på denne lista.

LES OGSÅ: Protest mot Equinor-sponsing av UKA

2. 99 prosent fossilt, med minimale investeringer i fornybar energi

På UKAs nettside skriver hovedsponsoren Equinor at de “jobber kontinuerlig med å redusere karbonfotavtrykket vårt og produsere mer fornybar energi”. Men hva sier egentlig tallene? I fjor var mer enn 99 prosent av energien Equinor produserte fossil. Og hele 86 prosent av investeringene deres var i fossil energi. 

Equinor oppgir at 14 prosent av investeringene deres gikk til “fornybar energi og lavkarbonløsninger”, men Equinor bruker en svært bred definisjon for å pynte på selskapets minimale investeringer i faktisk grønn energi. I “fornybar energi og lavkarbonløsninger” -boksen putter de løsninger som er uprøvd og med tvilsom klimaeffekt, som karbonfangst- og lagring, elektrifisering av sokkelen og hydrogen. En ny Greenpeace-rapport kan avsløre at når man tar bort investeringene i disse falske løsningene, er Equinors reelle investeringer i fornybar energi så lav som 3 prosent.

LES OGSÅ: Grønnvasking: 11 ting Equinor ikke vil du skal vite

3. Equinor vil øke oljeproduksjonen

Hvis Equinor får det som de vil, kommer selskapet til å øke produksjonen med 3 prosent i 2023, fortsette å øke produksjonen fram til 2026 og opprettholde et produksjonsnivå i 2030 som er “på nivå med i dag”, ifølge administrerende direktør Anders Opedal. Han har uttalt at de “vil pumpe til siste dråpe”.

Selskapet jobber for å åpne nye kontroversielle oljefelt i sårbare naturområder rundt om i verden. Bare ett av Equinors foreslåtte oljeprosjekter, Rosebank i Storbritannia, anslås å inneholde hele 500 millioner fat oljefatekvivalenter som kan føre til mer CO2-utslipp enn de samlede årlige utslippene fra verdens 28 lavinntektsland, eller 700 millioner mennesker. Dette er de samme 700 millioner menneskene som har bidratt minst til klimakrisen, men som allerede opplever de verste konsekvensene. 

Les mer om Equinors kontroversielle fossile utenlandsprosjekter.

4. Equinors mål om netto null er bare tull

Ifølge Equinor sikter selskapet mot en såkalt netto null-framtid. Det vil si et samfunn hvor det ikke slippes ut mer klimagasser enn det naturen og industrien greier å fange opp og lagre. Dessverre er det lite som tyder på at Equinors erklærte visjoner er mer enn tomme ord og løfter. Equinors klimaplan er ikke bindende, inneholder svært få konkrete tiltak og milepæler, og er likevel ikke på vei til å nås. 

Et av de viktigste konkrete tiltakene som nevnes i Equinors klimaplan, er målet om å redusere selskapets “netto karbonintensitet” med 20 prosent innen 2030, 40 prosent innen 2035 og til netto null i 2050. Karbonintensitet er et dårlig mål, fordi det gir Equinor muligheten til å nå målet ved å øke produksjonen av fornybar energi eller kjøpe kvoter og naturlige karbonlagre, samtidig som de fortsetter å bygge ut nye olje- og gassprosjekter som bryter med 1,5-gradersmålet. Derfor har blant annet FNs høynivå-ekspertgruppe for netto null-ambisjoner frarådet selskaper å basere seg på karbonintensitet, og anbefaler i stedet å faktisk kutte utslipp fra hele verdikjeden. 

For å nå klimamålene trenger vi reelle utslippskutt, ikke triksing med tall.

LES OGSÅ: Equinor og bærekraft: Seks ting du bør vite

Equinors sponsing av UKA er grønnvasking

Når Equinor får bruke navnet sitt under UKA og i andre kultur- og idrettsarrangementer, “kjøper” de seg godvilje og legitimitet, og håper at folk får positive assosiasjoner til navnet. Dette er klassisk grønnvasking. Grønnvasking defineres som en form for villedende markedsføring der et produkt eller en virksomhet framstilles som bedre enn den faktisk er når det gjelder innvirkning på klima, natur, dyr og mennesker.

Slik kan du engasjere deg mot Equinors grønnvasking

1. Del denne artikkelen med venner og kjente, eller del postene våre på Instagram, Facebook eller Twitter

2. Bruk Instagram-filteret vårt. Vi har laget et Instagram-filter som avslører sannheten om Equinor. Når du bruker filteret, begynner Equinor-logoen å dryppe av olje:

Slik bruker du filteret:

  • Åpne denne lenken i mobilen
  • Finn en Equinor-logo, enten fysisk eller digitalt. Beveg kameraet ditt over logoen og se at den begynner å dryppe olje.
  • Film og del videoen din i Instagram Stories og tagg @equinor og @greenpeacenorge

3. Støtt arbeidet vårt mot grønnvasking. Greenpeace er verdens største uavhengige miljøorganisasjon og tar av prinsipp ikke imot støtte fra myndigheter eller selskaper. Derfor er vi avhengige av støtten fra engasjerte enkeltpersoner. Du kan gi et engangsbidrag her eller bli månedlig giver med Vipps her.