Lederne i miljøorganisasjonene og advokatene følger med når dommen fra Høyesterett leses opp. Fra venstre: Leder i Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie, advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg, og leder i Greenpeace Norge Frode Pleym.

Med 11 mot 4 stemmer vant staten fram i klimasøksmålet. Miljøorganisasjonene mener dommen fra Høyesterett er dypt provoserende og viser null forståelse for alvoret i klimakrisen. 

– Høyesterett svikter dagens unge når de gir politikerne makt til å ta fra oss en trygg framtid. Nå forventer jeg at norsk ungdom setter rekord i valgdeltagelse i september, og at alle voksne med snev av samvittighet tenker klima og miljø ved stortingsvalget, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom. 

LES OGSÅ: Nytt klimasøksmål 2023: Dette må du vite

4 av dommerne mente at vedtaket ikke var gyldig på grunn av saksbehandlingsfeil som hadde innvirket på vedtaket om å åpne for oljeboring. De mente at det er en feil at mulige framtidige globale utslipp av klimagasser ikke var vurdert i utredningen som lå til grunn.

Nå må miljøorganisasjonene sammen med sine advokater granske dommen grundig. Hele dommen kan leses her.

– Det er skummelt og absurd at vår rett til et levelig miljø ikke kan brukes til å stoppe det mest miljøskadelige Norge gjør. Flertallet i Høyesterett har sviktet totalt i å vise sin uavhengighet av statlig forvaltning, og hopper frekt bukk over at forskerne sier at klimaet ikke tåler mer olje. Nå må vi vurdere alle muligheter, inkludert en anke til den Europeiske menneskerettighetsdomstolen. Vi kommer tilbake med beskjed om neste steg etter at vi har gransket dommen grundig, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

LES OGSÅ: Dommen i klimasøksmålet ble ikke julegaven vi hadde håpet på

Dommen ble lest opp i Høyesterett tirsdag morgen. Se hele videoen fra Høyesterett her. Sendingen fra Høyesterett kan også sees på engelsk her.

– Vi er svært skuffet over dagens dom. Flertallet i Høyesterett tilsidesetter rettighetene til framtidige generasjoner, og velger en lettvint lojalitet til norsk oljepolitikk. Det er likevel håp å spore i mindretallets innstilling. Dagens dom er alt annet enn slutten på oljekampen. Kampen for et levelig klima og en mangfoldig natur fortsetter, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Besteforeldrenes klimaaksjon er opprørt over at Høyesterett ikke sa noe om eller tok hensyn til etterslekten, våre barnebarn og de som kommer etter. En mulig vei videre er en klage til EMD. Men domspremissene må selvsagt gjennomgås nøye før miljøorganisasjonene beslutter veien videre, sier Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Miljøorganisasjonene vil framheve dissensen i dommen:

– Dette viser med tydelighet at det var riktig av miljøorganisasjonene å ta saken til retten, og det gir oss et kraftig argument for å kreve endring av norsk olje- og klimapolitikk, sier Therese Hugstmyr Woie. 

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 den norske staten for tildelingen av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere. Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagrafen § 112 i Grunnloven som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. Saken har vært prøvd i Oslo tingrett i 2017, Borgarting lagmannsrett i 2019 og Høyesterett i november 2020.

Miljøorganisasjonene vil framheve støtten og oppmerksomheten klimasøksmålet har fått, både i Norge og internasjonalt. Statens påstander om at miljøparagrafen i Grunnloven ikke kan begrense norsk olje, at Parisavtalen ikke stiller rettslige krav eller at det var ubetydelig at lønnsomhetsberegningene for oljeboringen ble holdt skjult, er alle blitt kraftig imøtegått. FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David Boyd, mener Norges oljeproduksjon bryter med menneskerettighetene.

Detaljerte oppsummeringer fra hver dag i retten her.

Rettsdokumenter fra Høyesterett finnes her.

Bilder og video her.

For intervju, kontakt:

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med